De ce să studiem profețiile ?

Şi noi avem mai tare cuvântul profetic, la care bine faceţi că luaţi aminte (ca la o lumină strălucind într‑un loc întunecos), până se va ivi ziua şi va răsări steaua de dimineaţă în inimile voastre, ştiind întâi aceasta, că nicio profeţie a Scripturii nu se interpretează singură, pentru că profeţia n‑a fost niciodată adusă prin voinţa omului; ci oameni sfinţi ai lui Dumnezeu au vorbit sub puterea Duhului Sfânt.                                            2 Petru 1.19‑21

Profeţia (1)

Nu stă în puterea omului să prezică evenimente viitoare. Dumnezeu însă are un plan vast, care se descoperă gradat, pe măsură ce trec veacurile, iar acest plan este în legătură cu subiectul profeţiei.

Scripturile profetice sunt inspirate de Dumnezeu. El Şi‑a revelat tainele şi a dorit ca noi să le cunoaştem. Putem fi siguri că este o mare binecuvântare pentru sufletele noastre să studiem Cuvântul Său profetic.

Profeţia nu are rolul de a ne satisface curiozitatea, ci ne este dată ca o lumină a sufletelor noastre, ca să nu bâjbâim în întuneric. Prin lumina profeţiei putem cunoaşte adevăratul curs al lucrurilor, sfârşitul către care totul se îndreaptă şi principiile morale nevăzute care lucrează în mod tainic.

Profeţia dă pe faţă planul îndrăzneţ şi blasfemator al prinţului întunericului, care acţionează în taină şi care sugrumă încetul cu încetul o lume ce L‑a lepădat pe Hristos.

Profeţia scoate la iveală adevărata lui identitate, ca fiind balaurul, şarpele cel vechi, înşelătorul, ucigaşul de la început şi tatăl minciunilor. Ea descoperă lucrarea neîncetată a lui şi a vastei sale armate de demoni pentru a aduce lumea într‑o stare de împotrivire completă faţă de Dumnezeu şi de închinare faţă de sine.

Este o mare binecuvântare să beneficiem de lumina lui Dumnezeu, ale cărei raze străpung această scenă de păcat, de confuzie şi de tulburare, făcându‑ne să vedem toate lucrurile clar. Ce bucurie să fim introduşi în gândurile lui Dumnezeu Însuşi, care cunoaşte toate lucrurile, care este deasupra tuturor lucrurilor şi care Îşi duce la îndeplinire planul pentru glorificarea Fiului Său!                                                         

 E. C. Hadley

Breakup Of The EU

by Dr. Steve Elwart

Breakup of the EU

The “ten-horned beast” is a prophetic image that occurs in Daniel (Dan. 7:7–8, 20, 24) and Revelation (Rev. 12:3; 13:1; 17:3–16). There are some prophecy writers that believe that the ten-horned beast is a symbol for a European organization, such as the European Union. Recent events, however, would tend to disprove the idea of the European Union will be the ten-horned beast written about in the Bible.

The intent of the European Union (EU) was to bond European nations so closely together in such a prosperous enterprise that no nation would have any reason to break the peace or fear another. After Europe struggled for centuries to establish their individual national sovereignty and self-determination, they were not about to sacrifice that sovereignty again. They wanted a system where the sovereignty of all the countries was to be retained, but constrained in such a way that no one could take it away.

The EU was founded for “peace and prosperity.” The thinking was that wars would not break out between countries involved in trade. If either the peace or prosperity disappeared, or disappeared in Continue reading

Toward World Currency Control 

by Dr. Steve Elwart

Toward World Currency Control

“… so that no one may buy or sell unless he has the mark, which is the beast’s name or the number of its name.”

— Revelation 13:17, (ISV)

The Bible does not use the phrase “one-world government” or “one-world currency” in referring to the end times. It does, however, provide ample evidence to enable us to draw the conclusion that both will exist under the rule of the Antichrist in the last days.

In his vision in the Book of Revelation, the Apostle John sees the “beast,” also called the Antichrist, rising out of the sea having seven heads and ten horns (Revelation 13:1). Combining this vision with Daniel’s similar one (Daniel 7:16–24), we can conclude that some sort of world system will be inaugurated by the beast, the most powerful “horn,” who will defeat the other nine and will begin to wage war against Christians.

John goes on to describe the ruler of this vast empire as having power and great authority, given to him by Continue reading

THE BIGGEST SHOCK TO HIT CHRISTIANITY IN 2,000 YEARS

image: http://www.wnd.com/files/2014/04/big-bang-space-explosion.jpg

big-bang-space-explosionWASHINGTON – Most Christians agree Jesus is coming back some day.

But what form will that return take?

Will believers just be spontaneously “raptured” into heaven like the movies and best-selling novels depict?

How will Jesus judge individuals and the nations?

What role will the modern nation of Israel have in His return?

Those are some of the topics in a groundbreaking new book by New York Times bestselling author Joel Richardson provocatively titled, “When a Jew Rules the World: What the Bible Really Says About Israel in the Plan of God.”

There’s only one conclusion you can draw by taking the prophecies of the Bible literally, says Richardson. It may be quite shocking to many who call themselves Christians: Someday soon, a Jew named Yeshua – or Jesus, as He’s known in the West – will rule the world from Jerusalem.

In “When a Jew Rules the World,” Richardson paints a vivid picture of what a 1,000-year reign will be like, along the way blow-torching the notion that Gentile Christians have “replaced” the Jews and Israel as the people of promise. Richardson lays out the tragic history of anti-Semitism within the church from the very beginning in what may be the most thorough repudiation of what has become known as “Replacement Theology,” or, as Richardson calls it, “Supersessionism.”

Joseph Farah, founder of WND.com and WND Books, calls ‘”When a Jew Rules the World’ one of the most important books of our time – a chance for Christians to rediscover their true identity as  Continue reading