Semnele timpurilor

Un cuvânt comun

În timpul săptămînii 3-7 noiembrie 2008, 48 teologi musulmani şi catolici s-au întâlnit la Roma pentru discutarea documentului înaintat în 2007 de 138 înalţi învăţaţi musulmani. Documentul, Un Cuvânt comun între noi şi voi, se proclamă o încercare de a găsi un limbaj comun între cele două religii pentru a aduce pacea pe pămînt. Propunerea este bazată pe un verset al Coranului (Sura 3.64) care spune: “Spune: Voi oameni ai scripturii! Veniţi la un cuvînt comun între noi şi voi”.

În 2007 patru învăţaţi creştini de la Universitatea Yale au scris un răspuns pozitiv şi 300 lideri cunoscuţi au semnat documentul (printre care Rick Warren şi teologul român Dănuţ Mănăstireanu). http://www.islam-west.com/2007/11/christian-scholars-and-leaders-ask.html. Au semnat pe baza înţelegerii faptului că pentru musulamni şi creştini cele mai importante aspecte comune a celor două credinţe sunt dragostea de Dumnezeu şi iubirea aproapelui, şi în loc de a se război între ele, ar trebui să îşi facă bine una alteia.

Fie din naivitate sau intenţionat, creştinii aceştia nu înţeleg restul versetului: “Veniţi la un cuvânt comun între noi şi voi ca să slujim împreună pe Allah şi numai pe el şi să nu punem pe cineva cu el, şi să nu punem pe cineva dintre noi ca Domn în locul lui Allah. ” (Sura 3.64). Acest verset neagă identitatea Dumnezeului nostru, divinitatea Fiului şi a domniei lui Isus Cristos şi ne defineşte ca fiind în răzvrătire împotriva dumnezeului musulman.
Mai îngrijorător, invitaţiile musulmane de “a veni la un cuvînt comun” sau “de a “ajunge în termeni comuni” nu sunt decît o invitaţie de acceptare a islamului ca adevărată religie sau măcar recunoaşterea faptului că Mahomed este profetul final şi astfel să îmbrăţişăm scrierile lui şi să-i recunoaştem autoritatea. Toate ajung la acelaş lucru.

Documentul presupune greşit că musulmanii şi creştinii se închină aceluiaşi Dumnezeu. Aceasta e de o importanţă fundamentală –cum ar putea două grupări să cadă de acord că să-l iubeşti pe Dumnezeu este cel mai important lucru, dacă ei nu iubesc acelaşi Dumnezeu? Dumnezeul musulmanilor este scris “nu are parteneri” – nu este o trinitate. Cînd un creştin recunoaşte domnia Fiului Isus Cristos el spune că El este Dumnezeul pe care musulmanii îl interpretează că “nu îl vor pune lîngă nimeni” sau “partener cu Dumnezeu”. Aceasta e pentru musulmani o blasfemie şi de aceea textul invită creştinii să fie de acord că Dumnezeu “nu are partener”.

În timp ce teologii creştini păcăliţi caută teritorii comune cu islamul, parlamentul iranian a votat în favoarea moţiunii intitulate “Codul penal islamic” care va condamna la moarte orice bărbat iranian care părăseşte credinţa islamică. Femeile vor primi închisoare pe viaţă. Azilanţii talibani au împuşcat-o pe Gayle Williams, o creştină din Kabul, spunînd că a fost omorâtă pentru că îşi împărtăşea altora propria credinţă. Printre cei 24 de muncitori ucişi în Somalia în 2008 se afla Mansuur Mohammed, un lucrător din Programul de Combatere a Înfometării World Food Programme şi care a fost decapitat pentru că s-a convertit de la islam la creştinism. Toţi creştinii rămaşi în Arabia Saudită sunt persecutaţi iar creştinii din Pakistan sunt ţinta denunţurilor cu capetele de acuzare pentru blasfemie, căci aşa se numeşte în această ţară convertirea la creştinism.

Planurile detailate a Interpolului pentru Baza de date de scanare facială biometrică

Autorităţile de securitate globală lucrează la o bază de date biometrică facială a călătorilor în cursele internaţionale pentru ca fiecare să poată fi controlat ca măsură de prevenire a atacurilor teroriste, de prindere a celor daţi în urmărire internaţională şi a criminalilor. Interpolul, Organizaţia Internaţinală de Poliţie Criminalistică planifică extinderea rolului său într-o scanare a pasagerilor din toată lumea prin crearea unei baze de date de recunoaştere a feţei pentru prinderea suspecţilor căutaţi, raportează The Guardian.

Baza de date va păstra înregistrările tuturor cetăţenilor care au călătorit vreodată din orice ţară a lumii. Tendinţa este de înlocuire a controlului paşapoartelor de către ofiţerii din aeroporturi şi înlocuirea lor cu camere de scanare a feţei. Porţile de recunoaştere automată a feţei suprapun pasagerii pe o imagine digitală înregistrată într-un microcip în noile aeroporturi. Interpolul doreşte o bază digitală de scanare a feţei legată de această tehnologie şi folosită în conexiune cu amprenta şi baza de date ADN.

Baza de date deţinută de agenţiile de intelligence service, agenţiile de securitate şi guvernamentale sunt proiectate pentru unificare într-un sistem care va fi legat de managementul şi controlul tuturor aspectelor de viaţă a cetăţenilor într-un server central. La începutul anului 2008 dezvăluiam anunţarea unui vast program de securitate de înfiinţare a unei baze de date cunoscute ca “Server în Văzduh” care va furniza un “Consorţiu Internaţional de informaţii ” cu acces la măsurătorile biometrice şi informaţii personale despre toţi cetăţenii de pe întinsul pămîntului – în numele luptei împotriva “războiului terorii”.

Din raportul London Guardian, planul e formulat de FBI cu cooperarea agenţiilor de securitate şi birourilor federale a aliaţilor Americii. Utilizarea unei asemenea tehnologii nu se va limita numai la paşapoarte. Un Raport al anului 2007 furnizat de guvernul britanic propunea o conectare la sistemele CCTV din toată ţara de integrare a tehnologiei de scanare facială. Raportul sugera o baza centrală de date a tuturor camerelor şi reţelei. În SUA există mai multe cazuri de folosire a tehnologiei de recunoaştere facială în agenţiile federale şi documentele tradiţionale cum sunt permisele de conducere şi carduri.

Un sistem biometric de recunoaştere facială a fost recent aprobat în China şi se va folosi în aeroporturi, intrările vamale, bănci, oficii poştale, zone rezidenţiale şi alte locuri publice. În Japonia camerele de recunoaştere facială sunt instalate în staţiile de autobuz şi gări şi înlocuiesc biletele într-o mişcare de transformare a trăsăturilor individuale ale feţei într-un “cod unic de bare” ca parte a iniţiativei anticrimă şi antitero. Poliţia din Tokio le cere proprietarilor de case şi magazine montarea camerelor înafara proprietăţilor lor.

Informaţii obţinute din http://www.infowars.net/articles/october2008/201008facial.htm.
Sună ca o mare lansare a Anticristului pentru a controla întreg sistemul mondial.

Speranţă pentru viitor

Isus a zis: ” ‘ Vor cădea sub ascuţişul sabiei, vor fi luaţi robi printre toate neamurile; şi Ierusalimul va fi călcat în picioare de Neamuri, până se vor împlini vremurile Neamurilor.
Vor fi semne în soare, în lună şi în stele. Şi pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor şti ce să facă la auzul urletului mării şi al valurilor;
oamenii îşi vor da sufletul de groază, în aşteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ; căci puterile cerurilor vor fi clătinate.
Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere şi slavă mare.
Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus şi să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie.” (Luca 21:24-28)

În momentul în care poporul evreu va reveni în ţara Israel şi Ierusalim va fi centrul atenţiei lumii (Ezechiel 36-39, Zaharia 12-14) va fi o criză mondială care va face ca oamenilor să le fie teamă de ceea ce va veni peste pământ. În greacă fraza pentru „cu perplexitate” care descrie vremurile grele este „aporia” care înseamnă “fără ieşire”. Rasa umană se îndreaptă spre această vreme de necaz cunoscută în Biblie ca Marele Necaz (Matei 24.21-23).
In aceste vremuri pământul va vedea întoarcerea lui Isus şi nu ca om al durerii care să moară pentru păcatele noastre şi să învie cum a făcut-o prima dată. El va veni ca Rege al regilor şi Domn al domnilor cu toată puterea lui Dumnezeu să judece lumea cu dreptate şi să pună capăt domniei celor răi. El va veni cu mulţimea de credincioşi mântuiţi de-a lungul secolelor şi care au murit şi apoi vor fi înviaţi şi cu toţi cei care vor fi în viaţă la Răpirea Bisericii şi vor fi răpiţi împreună cu Domnul.

Apoi El va conduce lumea în perioada cunoscută ca mileniul sau împărăţia mesianică. Timp de 1000 de ani Satan va fi legat şi nu va mai putea înşela naţiunile (Apocalipsa 20), toate războaiele vor înceta odată cu împlinirea vechii profetii a lui Isaia : ” ‘

Prorocia lui Isaia, fiul lui Amoţ, asupra lui Iuda şi asupra Ierusalimului.

Se va întâmpla în scurgerea vremurilor că muntele Casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte; se va înălţa deasupra dealurilor, şi toate neamurile se vor îngrămădi spre el.
Popoarele se vor duce cu grămada la el şi vor zice: „Veniţi să ne suim la muntele Domnului, la Casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne înveţe căile Lui, şi să umblăm pe cărările Lui.” Căci din Sion va ieşi Legea, şi din Ierusalim, cuvântul Domnului.
El va fi Judecătorul neamurilor, El va hotărî între un mare număr de popoare; aşa încât din săbiile lor îşi vor făuri fiare de plug, şi din suliţele lorc cosoare; niciun popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia şi nu vor mai învăţa războiul. ( Isaia 2.1-4)

Pământul va fi plin de cunoştinţa Domnului şi chiar şi în regnul animal va fi pace (Isaia 11). Pacea va domni peste Orientul Mijlociu cu o cale deschisă şi acces liber între Egipt, Israel şi Asiria (Irakul modern), Siria (Isaia 19). Domnul va sta pe Muntele Măslinilor (Zaharia 14, Fapte 1.11-12) şi va fi Împărat peste tot pământul (Apocalipsa 11.15).

Acesta va fi preludiul stării eterne în care credincioşii din toate timpurile vor fi cu Domnul pentru totdeauna.

” Şi eu am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, Noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei.
Şi am auzit un glas tare care ieşea din scaunul de domnie şi zicea: „Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.
El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.” (Apocalipsa 21.2-4)

Pentru ca să ai această mare nădejde pentru viitor trebuie să primeşti mântuirea prin Isus Mesia care a venit să împlinească profeţiile despre Omul Durerii (Psalmul 22, Isaia 53, Daniel 9.26) să moară pentru păcatele noastre şi să învie din morţi. El vine în curând pentru a împlini profeţiile despre Isus, Domnul domnilor şi Rege al regilor.

Dacă nu ai făcut asta până acum, iată o rugăciune în care să îl chemi pe Isus ca Domn şi Mântuitor:

“Doamne Tată din cer, mărturisesc că sunt un păcătos şi am nevoie de iertarea Ta. Cred că Isus Cristos a murit în locul meu, şi-a dat sângele ca plată pentru păcatele mele, apoi a înviat din morţi pentru a-mi dărui viaţa veşnică. Aş vrea chiar acum să renunţ la păcatele din viaţa mea şi să Îl primesc pe Domnul Isus ca Domnul şi Mântuitorul meu personal. Vreau să-mi încredinţez viaţa în mâna Ta şi te rog să mă ajuţi să devin aşa cum vrei Tu. Mulţumesc Tată, pentru dragostea

Ta. Te rog în Numele Domnului Isus. Amin.

Advertisements

3 comments on “Semnele timpurilor

  1. As dori ca aceat articol sa-l citeasca toti cei dragi ai mei si sa scape de ceasul incercarii,care va veni peste lumea intreaga.
    Inca o data,mii de multumiri.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s