Antichrist fără Marea Britanie ?

EU PLOT TO SCRAP BRITAIN

(Traducere google la finalul articolului)

Britain will run from Brussels if Van Rompuy is replaced by a super EU president

Friday May 4,2012

By Macer Hall EXCLUSIVE

SENIOR Eurocrats are secretly plotting to create a super-powerful EU president to realise their dream of abolishing ­Britain, we can reveal.

A covert group of EU foreign ministers has drawn up plans for merging the jobs currently done by Herman Van Rompuy, president of the European Council, and Jose Manuel Barroso, president of the European Commission.

The new bureaucrat, who would not be directly elected by voters, is set to get sweeping control over the entire EU and force member countries into ever-greater political and economic union.


European Council President Herman Van Rompuy at an EU summit

Tellingly, the UK has been excluded from the confidential discussions within the shady “Berlin Group” of Europhile politicians, spearheaded by German foreign minister Guido Westerwelle.

Opponents fear the plan could create a modern-day equivalent of the European emperor envisaged by Napoleon Bonaparte or a return to the Holy Roman Empire of Charlemagne that dominated Europe in the Dark Ages.

They are concerned that David Cameron’s coalition Government is doing nothing to prevent the sinister plot. The secret talks were uncovered by Independent Labour peer Lord Stoddart of Swindon.

“This is a plot by people who want to abolish nation states and create a United States of Europe,” he said.

Romanian>

TEREN UE să elimine BRITANII

Marea Britanie va rula de la Bruxelles, dacă Van Rompuy, este înlocuit de unsuper-preşedinte al UE

Vineri 4,2012

Eurocratii de rang superior sunt complot secret pentru a crea un super-puternic de preşedinte al UE de a realiza visul lor de a elimina Marea Britanie, putem dezvălui.
Un grup secret de miniştri de externe ai UE a elaborat planuri pentru îmbinarea de locuri de muncă în prezent efectuate de către Herman Van Rompuy, preşedintele Consiliului European, şi Jose Manuel Barroso, preşedintele Comisiei Europene. Birocrat nou, care nu ar fi ales direct de către alegători, este setat pentru a obţine controlulasupra măturat întreaga UE şi ţările membre în forţă şi mai mare uniune politică şi economică.

Grăitor, Marea Britanie a fost exclus de la discuţiile confidenţiale în cadrul dubioasă “BerlinGroup” a politicienilor pro-europeană, condus de ministrul german de Externe GuidoWesterwelle.
Oponenţii se tem de plan ar putea crea un echivalent modern de-zi a împăratului europeneavute în vedere de către Napoleon Bonaparte sau de o revenire la Sfântul Imperiu Roman deCharlemagne, care a dominat Europa în Evul Mediu. Ei sunt îngrijoraţi că Guvernul lui David Cameron coaliţie nu face nimic pentru a prevenicomplot sinistru. Discuţiile secrete au fost descoperite de către Independent de la egal la egalMuncii Domnul Stoddart de Swindon.

“Acesta este un teren de oameni care doresc să elimine statele naţionale şi a crea o StateleUnite ale Europei”, a spus el.

“Totul este într-o ureche. Aceste persoane sunt determinate pentru a atinge obiectivul final de”Singura speranţă pentru Marea Britanie este să părăsească UE şi să devină o naţiune independentă.”.

“The whole thing is barmy. These people are determined to achieve their final objective.“The only hope for Britain is to leave the EU and become an independent nation.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s