Egiptul, judecat și mântuit !

Evenimentele care se întâmplă zilele acestea în Egipt și în Siria ne-au luat prin surprindere. Nu însă și pe cei ce studiază profețiile Bibliei. Un prieten egiptean mi-a atras atenția supra capitolului 19 din Isaia.

Nu știm ce se va întâmpla în zilele din urmă cu Japonia, Statele Unite, Australia, Serbia, sau, la fel de bine, România. Știm însă precis ce se va întâmpla cu Egiptul !

Nu spun că ceea ce se petrece azi în Egipt este exact ceea ce este proorocit de Isaia. S-ar putea foarte bine să fie doar o repetiție generală, cum au fost atâtea altele …

Ceea ce spune Isaia ne arată totuși cât de repede se pot întâmpla secvențele profetice. Versetul 2 ne vorbește despre sfărâmițarea tării din interior:

,,Voi înarma pe Egipteni unii împotriva altora, şi se vor bate frate cu frate, prieten cu prieten, cetate cu cetate, împărăţie cu împărăţie“ (Is. 19:2)

Iar versetele 5 la 10 descriu o posibilă secare a râurilor Egiptului, de temut acum când Etiopia construiește ,,Barajul renașterii“, care ar putea afecta enorm debitul Nilului (citește aici).

,,Apele mării vor seca (nu ,,apa mării“, ci apele de lângă mare, adică apele celebrei delte a Nilului), şi rîul va seca şi se va usca, rîurile se vor împuţi, canalele Egiptului vor fi goale şi uscate, pipirigul şi trestiile se vor vesteji. Livezile Nilului de la îmbucătura rîului, şi toate sămănăturile din valea rîului se vor usca, se vor preface în ţărînă şi vor pieri. Vor geme pescarii, se vor boci toţi cei ce aruncă undiţa în rîu, şi ceice întind mreji pe ape vor fi nemîngîiaţi. Ceice lucrează inul dărăcit, şi ceice ţes ţesături albe vor fi acoperiţi, de ruşine, stăpînitorii ţării vor fi întristaţi şi toţi simbriaşii vor fi cu inima amărîtă“ (Is. 19:5-10).

Nu știm cine va fi acel ,,stăpân aspru“ care va nenoroci țara pomenit în versetul 4, dar se va vedea șia sta la vremea potrivită.

Bucuria mea cea mare este partea de a doua a capitolului. Acolo găsim dragostea lui Dumnezeu pentru dușmanii lui de azi și planurile bune pe care le are pentru Siria și Egipt. De ce mă bucur? Pentru că acest Dumnezeu care-și poate ,,apăra“ și ,,mântui“ dușmanii s-a îndurat cu același har și de mine.

Citiți pasajul acesta și, uimându-vă, strigați împreună cu mine: Aleluia!

,,În vremea aceea, vor fi cinci cetăţi în ţara Egiptului, cari vor vorbi limba Canaanului, şi vor jura pe Domnul oştirilor: una din ele se va numi cetatea nimicirii!
Tot în vremea aceea va fi un altar pentru Domnul în ţara Egiptului, şi la hotar, va fi un stîlp de aducere aminte pentru Domnul.  Acesta va fi pentru Domnul oştirilor un semn şi o mărturie în ţara Egiptului.

Ei vor striga către Domnul din pricina asupritorilor, şi El le va trimete un mîntuitor şi un apărător, care să -i izbăvească. Atunci Domnul Se va descoperi Egiptenilor, şi Egiptenii vor cunoaşte pe Domnul în ziua aceea. Vor aduce jertfe şi daruri de mîncare, vor face juruinţe Domnului şi le vor împlini. Astfel, Domnul va lovi pe Egipteni, îi va lovi, dar îi va tămădui. Ei se vor întoarce la Domnul, care -i va asculta, şi -i va vindeca.

În aceeaş vreme, va fi un drum care va duce din Egipt în Asiria: Asirienii se vor duce în Egipt şi Egiptenii în Asiria, şi Egiptenii împreună cu Asirienii vor sluji Domnului.

Tot în vremea aceea, Israel va fi al treilea, unit cu Egiptul şi cu Asiria, ca o binecuvîntare în mijlocul pămîntului.  Domnul oştirilor îi va binecuvînta şi va zice: ,,Binecuvîntat să fie Egiptul, poporul Meu, şi Asiria, lucrarea mînilor Mele, şi Israel, moştenirea Mea!“

Advertisements

2 comments on “Egiptul, judecat și mântuit !

  1. Pingback: Egiptul, judecat și mântuit ! | B a r z i l a i – e n – D a n

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s