Mesianici sau creștini ?

Asistăm la o întoarcere în istorie. Reluăm situația din primul secol de creștinism. Este vorba despre întoarcerea evreilor spre Mesia. Cu evoluția lor, lumea cunoaște închiderea cercului de 360 de grade de la vremea sfârșitului. Să mă explic:

1. La începutul Evanghelizării, convertiții erau căutați doar printre evrei. La Antiohia Siriei s-a petrecut ,,aproximativ“ la fel.

,,Ceice se împrăştiaseră, din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ştefan, au ajuns până în Fenicia, în Cipru şi în Antiohia, şi propovăduiau Cuvântul numai Iudeilor“ (Fapte 11:19).

2. Pasajul urmează evenimentului care a stârnit o adevărată ,,revoltă-revoluție“ la Ierusalim: Petru s-a dus în casa unor netăiați împrejur, le-a vestit evanghelia și i-a botezat când a văzut că Dumnezeu le dăduse Duhul Sfânt ca și evreilor. Pasajul consacrat acestui eveniment se încheie cu ,,înduplecarea“ evreilor naționaliști:

,,După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu, şi au zis: ,,Dumnezeu a dat deci şi Neamurilor pocăinţă, ca să aibă viaţa“ (Fapte 11:18).

3. Înduplecați de felul în care Dumnezeu l-a înduplecat pe Petru, unii evrei au început să vestească evanghelia și grecilor:

,,Totuş printre ei au fost câţiva oameni din Cipru şi din Cirena, cari au venit în Antiohia, au vorbit şi Grecilor, şi le-au propovăduit Evanghelia Domnului Isus. Mâna Domnului era cu ei, şi un mare număr de oameni au crezut şi s-au întors la Domnul. Vestea despre ei a ajuns la urechile Bisericii din Ierusalim, şi au trimes pe Barnaba până la Antiohia. Când a ajuns el, şi a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat, şi i-a îndemnat pe toţi să rămână cu inimă hotărâtă alipiţi de Domnul. Căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt şi de credinţă. Şi destul de mult norod s-a adaos la Domnul“ (Fapte 11:20-24).

4. Propovăduirea pentru ne-evrei a dat naștere unei categorii noi în Biserică. Cum s-o numească? Marea și categorica diferență din sânul comunităților evreiești a fost atitudinea față de Isus Christos. Unii continuau să-L socotească un impostor, alții au început să-L vadă ca împlinirea profețiilor și nădejdilor mesianice. De aici n-a fost decât un pas până a-i numi pe ucenicii Domnului Isus cu termenul ,,mesianici“. Acel ,,noi suntem martori ai Lui“, pecetluise această numire:

,,Să ştie bine dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn şi Hristos (Mesia) pe acest Isus, pe care L-aţi răstignit voi.“ (Fapte 2:36)

,,Pe acest Isus, Dumnezeu L-a înălţat cu puterea Lui, şi L-a făcut Domn şi Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăinţa şi iertarea păcatelor. Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca şi Duhul Sfânt, pe care L-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El“ (Fapte 5:31-32).

Ucenicii Domnului Isus au fost ,,evrei mesianici“. Pentru că numirea convertiților evrei a fost clasificată prin atitudinea față de venirea lui Mesia, cei din Antiohia s-au gândit că n-ar fi rău dacă ramurii creștine născânde dintre Neamuri li s-ar spune tot ,,mesianici“, dar cu termenul din limba lor, limba greacă. Cum Christos înseamnă Mesia în greacă, numele convertiților dintre Neamuri a fost ,,creștini“:

,,Barnaba s-a dus apoi la Tars, ca să caute pe Saul; şi, când l-a găsit, l-a adus la Antiohia. Un an întreg, au luat parte la adunările Bisericii, şi au învăţat pe mulţi oameni. Pentru întâiaş dată, ucenicilor li s-a dat numele de creştini în Antiohia“ (Fapte 11:25-26)

5. Timp de aproape două mii de ani, evanghelizarea Neamurilor a produs ,,creștini“. În ultima vreme se înmulțește numărul convertiților dintre evrei. Măslinul înverzește! Cu sentimentul de repulsie față de creștinismul care i-a persecutat de-a lungul istoriei, evreii au refuzat politicos, dar foarte categoric să se încadreze în denominațiile creștine și și-au reluat terminologia din primele capitole ale cărții Faptele Apostolilor. Așa se face că adunărilor de convertiți dintre evrei li se spune ,,mesianice“. Între diferitele tipuri de evrei: seculari, tradiționali, naționali, ortodocși, ultra ortodocși, a reapărut o numire străveche: ,,evreii mesianici“.  Ei sunt la fel de persecutați și respinși de instituțiile statului Israel ca și frații lor din vechime. Dacă pui pe un formular de ,,repatriere“ la rubrica ,,religie“ numele ,,evreu mesianic“ ești ca și refuzat pentru viză. S-au inventat tot felul de terminologii care să ascundă autorităților identitatea de urmaș al lui Mesia.

6. Cum pot să stea ,,evreii mesianici“ separați de ,,creștinii dintre Neamuri“ ? Tot așa cum au stat strămoșii lor separați de convertiții dintre alte popoare. Se reface despărțirea descrisă în primele două capitole ale epistolei către Galateni. Urmașii lui Pavel merg la cei ,,netăiați împrejur“, iar urmașii lui Petru și Ioan merg la ,,cei tăiați împrejur“. Dezorientarea unora subliniază ,,noutatea“: se închide cercul de 360 de grade al istoriei Bisericii.

Pentru evrei, Mesia a fost mai întâi și prioritar ,,evreu“. Aceasta este ,,întâietatea iudeului“ despre care vorbește apostolul Pavel în epistola către Romani (Rom. 3). Deși ea este desființată din cauza universalității păcatului, evreii nu vor renunța niciodată ușor sau cu plăcere la această ,,întâietate“.

,,Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a Iudeului, apoi a Grecului“ (Rom. 1:16)

,,Necaz şi strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul: întâi peste Iudeu, apoi peste Grec.  Slavă, cinste şi pace va veni însă peste oricine face binele: întâi peste Iudeu, apoi peste Grec.“ (Rom. 2:9-10;     vezi și Luca 2:30-32; 24:47; Fapte 3:26; 13:26, 46).

Iată câteva imagini grafice despre explicarea acestei realități istorice. În Christos, zidul de despărțire religios a fost înlăturat:

Iată ,,coșmarul“ istoric al forțării evreilor să se ,,convertească“ nu la Mesia, ci la religia Neamurilor.

Iată o poziție mult mai flexibilă și mai acceptabilă:

Unirea celor două grupări se poate face doar în Christos. Altfel, dușmănia continuă:

Noul Testament respectă această distincție dintre evreii convertiți și Neamurile converitite în chiar felul în care au fost grupate epistolele. Epistolele (Neamurilor) lui Pavel sunt grupate separat de epistolele (Evreilor) lui Petru, Ioan și Iuda. Amănunte puteți citi aici.

7. Ce înseamnă profetic refacerea ramurii ,,evreiești“a Bisericii?

Mesajul este clar și limpede:   Vremea se grăbește!

 

 

 

P.S. – Oare cum s-ar fi numit ,,creștinii“, dacă li s-ar fi dat numele corespondent din limba română?

,,Să ştii dar, şi să înţelelgi, că dela darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului, pînă la Unsul (Mesia), la Cîrmuitorul, vor trece …“ (Daniel 9:25)

La Rusalii, Dumnezeu a revărsat asupra convertiților Duhul Sfânt, ungerea de sus. Iată două texte care amintesc de această realitate:

,,Dar voi aţi primit ungerea din partea Celui sfînt, şi ştiţi orice lucru“ (1 Ioan 2:20).

,,Cît despre voi, ungerea, pe care aţi primit -o dela El, rămîne în voi, şi n’aveţi trebuinţă să vă înveţe cineva; ci, după cum ungerea Lui vă învaţă despre toate lucrurile şi este adevărată, şi nu este o minciună, rămîneţi în El, după cum v’a învăţat ea“ (1 Ioan 2:27).

P.S. 2 – Pentru cei ce înțelegeți limba engleză, un articol bun găsiți și aici.

15 comments on “Mesianici sau creștini ?

 1. mai rau e ca Mesianicii actuali impun seturile lor de valori si invataturi Neamurilor, numindu-le corupte!
  Mesianicii streseaza pe crestiniu Cu Sabatul si pastrarea legii (sppunand ca Hristos a implionit Legea, nu a inlaturat-o!)… pana intr-acolo ca devin iritanti si se straneste repulsie intre tabere! (spun asta din experimentare pe pielea mea!)

  Apoi, mesiancii spun ca Noul Legamant nu e termen corect, ci ca Legamantul Innoit este termenul corect, fiind o extindere a Vechiului Legamant, nu o distrugere a acestuia..
  Iar unde spune in Evrei “ca e apropae de pieire”… si da ideea de inlocuire a Vechiului cu Noul, ei spun ca Noul nu inlocuieste Vechiul, ci este extensie a Vechiului (astfel, Legea trebuie tinuta in continuare, implicit si Sabatul si Sarbatorile ebraice! – caci Hristos a ridicat standardul!) Aici e zona de impact f sensibila, de fapt!!

  Like

  • Tim, Este greu să dialoghezi cu oameni care vor să țină un monolog … Mesianicii nu s-au schimbat in doua mii d eani !!! Ei sunt ,,iudaizatorii“ care veneau pe urmele apostolului Pavel ca sa-i ,,completeze“ mesajul. Am putea avea o discutie ,,pe puncte“, dar nu cred că se merită. Ei nu sunt de acord ci Pavel. Noi suntem. Daca ar fi sa-l lasam pe Pavel la o parte, există o epistolă adresată în mod expres lor, epistola către evrei ! Acolo sunt abordate cam toate temele în care ei trebuie să se schimbe prin Christos. Nu trebuie să reinventăm noi roata. A inventat-o autorul acelei epistole. Acolo se vorbește și despre o odihnă ,,ca cea de Sabat“, dar care durează toată săptămâna, ba chiar toată veșnicia! Acolo se vorbește și despre Legea poruncilor și despre ce a înlocuit-o. Acolo se vorbete și despre …, etc. etc.
   Singurul lucru pe care-l putem face pentru mesianici incăpățânați este să luăm față de ei atitudinea apsotolului Pavel: ,,Cine mănâncă ceva sau nu mănâncă, cine ține o zi sau nu o ține“, trebuiesc analizați la intenția lor. Dacă o fac ,,pentru Domnul“, lasă-i să o facă și nu te apuca tu să-i corectezi. Amin, Amin și iar Amin.

   Like

   • pai, din contra, ei vor sa ma corecteze..si lovesc in crestinism, spunand ca noi ne-am pangarit in 2000 de ani de istorie crestina… si in unele puncte chiar au dreptate…
    ei spun ca rabbi Shaul a fost evreu si noi nu intelegem mesajul lui..
    ei spun ca “crestini” nu este un cuvant care sa ii inglobeze,… etc…
    eu nu corectez pe nimeni, repet…. ei vor sa am corecteze pe mine!

    si ce parere aveti? Noul Legamant inlocuieste Vechiul Legamant, sau e doar o extindere a lui?

    Like

   • Citește epistola către evrei. Nu am un alt răspuns, decât cel care este deja dat acolo. Sabatul este un semn al legământului cu poporul evreu. Creștinii n-au nimic deaface cu acest așezământ evreiesc. Sabatul nu a fost și nu este veșnic. Nu există nici o singură referință la ținerea Sabatului în viața patriarholor. Sabatul a apărut doar după ce Moise a primit revelația și a scris Geneza, plus legământul mozaic. Sabatul este o parte intrinsecă a legământului mozaic. Nu există legământ mozaic în creștinism, după cum nu există ,,martori ai lui Iehova“ în afara poporului evreu, etc. etc.
    Tu ești un cu o intelegență peste media generală. Dacă vrei să umblăm cu ,,finețuri teologice“ gândește-te la tiparul profetic stabilit prin chiar procesul creației … Dacă omul a fost creat în ziua a șasea, care a fost prima zi întreagă din viața lui? Sabatul, adică ,,odihna lui Dumnezeu“, pentru că omul nu făcuse încă nimic și n-avea pentru ce sau după ce să se odihnească. Autorul epistolei către evrei le atrage atenția asupra acestui tipar profetic atunci când spune că noi, creștinii (chiar și creștinii evrei) trebuie să ne grăbim să intrăm în, citez, ,,odihna Lui“ (aceea odihnă promordială, a lucrărilor lui Dumnezeu prin Christos). Îmi pare rău că m-ai pus să public astfel de ,,finețuri“ pe blog. Sper să nu le citească mulți și să rămână doar pentru cei care pot digera astfel de lucruri.

    Liked by 1 person

   • pai eu, cand am citit, am concluzionat ca cel vechi e apropae de peiere si ca va fi inlocuit de noul… am fost aspru criticat si mi s-a spus ca nu inteleg bine..ca Noul e extenisa Vechiului, ca Noul nu Inlocuieste Vechiul, ci il desavarseste (daca mergem pe premiza asta, va dati seama unde se ajunge!)…. mi s-a spus ca nu inteleg legamintele, si ce este un legamant!

    Like

   • o mica corectura, daca se poate..
    Daca tinem cont ca Yahweh este Numele prin excelenta al lui Dumnezeu (Fiinta care exista prin Sine Insusi), de faptul ca Yahweh, Fiinta, este Triunitate, si deci ca Isus este si El Yahweh, atunci , intr-un sens (dar nu ca cel al martorilor lui IEHOVA-NUME GRESIT si TEOLOGIE GRESITA!!!), suntem si noi marori al lui Yahweh, martori ai lui Isus Christos-Yahweh! 🙂

    Like

   • N-aș spune că ai dreptate. Apostolii, când au fost luați la întrebări de Sinedriu, s-au declarat ,,martori ai Lui“, adică, specific, ai lui Christos. Am să mai adaug ceva la problema cu ,,sabatul veșnic“. Nu numai că patriarhii n-au ținut Sabatul nicăieri în cartea Geneza, dar se mai ridică o altă întrebare: au ținut Adam și Eva Sabatul în grădina Edenului? (numai așa ar fi el etern și permanent de la creație până la sfârșitul istorie și chiar după aceea). Singurul răspuns ,,logic“ în afara unei revelații clare este că Adam și Eva n-au ținut Sabatul pentru că până la cădere și la blestem, omul nu obosea!!! Nu apăruse încă pedeapsa cu sudoarea frunții, etc. Iar în partea a doua a semnificației Sabatului, ca să te concentrezi la umblarea cu Dumnezeu, Adam și Eva Îl aveau pe Dumnezeu cu ei nu doar … duminica, cum îl avem unii din noi, care pretindem că Sabatul a fost schimbat cu o duminică la fel de obligatorie).

    Liked by 1 person

   • adevarat este ca ce ati spus despre Sabat este “finete teologica”…. omul pastreaza principiul, nu face o corvoada din El si se incredinteaza in mana si lucrarea lui Christos, implindnd astfel Sabatul…. 🙂

    Like

 2. Pingback: Mesianici sau creștini ? | B a r z i l a i – e n – D a n

  • Evreii dreptcredincioși au așteptat de pe vremea lui Ieremia să apară un ,,Legământ Nou“ ! A fost o promisiune solemnă a lui Iehova. În text se specifică foarte clar și categoric ,,nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor“. Este altul, altfel.

   Iată textul:

   ,,Iată, vin zile, zice Domnul, cînd voi face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un legămînt nou.  32Nu ca legămîntul, pe care l-am încheiat cu părinţii lor, în ziua cînd i-am apucat de mînă, să -i scot din ţara Egiptului, legămînt, pe care l-au călcat, măcarcă aveam drepturi de soţ asupra lor, zice Domnul.“  33,,Ci iată legămîntul, pe care -l voi face cu casa lui Israel, după zilele acelea, zice Domnul: Voi pune Legea Mea înlăuntrul lor, o voi scrie în inima lor; şi Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu. 4Niciunul nu va mai învăţa pe aproapele, sau pe fratele său, zicînd: ,Cunoaşte pe Domnul!` Ci toţi Mă vor cunoaşte, dela cel mai mic pînă la cel mai mare, zice Domnul; căci le voi ierta nelegiuirea, şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor. (Ieremia 31:31-34)

   Cum i-am putea noi contrazice pe evreii dreptcredincioși și cum am putea spune noi altfel decât Dumnezeul lor (Iehova) ???

   Like

 3. Daniel,
  la 5 ian 2.42 a aparut o greseala de tipar: ”cretinii evrei” . Stiu ca ai vrut sa scrii: ”crestinii evrei”
  Poate o corectezi, cumva.

  Cu drag,
  Cristi

  Like

 4. Pingback: De ce ni se spune că suntem ,,creștini“ ? – B a r z i l a i – e n – D a n

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s