De ce să studiem profețiile ?

Şi noi avem mai tare cuvântul profetic, la care bine faceţi că luaţi aminte (ca la o lumină strălucind într‑un loc întunecos), până se va ivi ziua şi va răsări steaua de dimineaţă în inimile voastre, ştiind întâi aceasta, că nicio profeţie a Scripturii nu se interpretează singură, pentru că profeţia n‑a fost niciodată adusă prin voinţa omului; ci oameni sfinţi ai lui Dumnezeu au vorbit sub puterea Duhului Sfânt.                                            2 Petru 1.19‑21

Profeţia (1)

Nu stă în puterea omului să prezică evenimente viitoare. Dumnezeu însă are un plan vast, care se descoperă gradat, pe măsură ce trec veacurile, iar acest plan este în legătură cu subiectul profeţiei.

Scripturile profetice sunt inspirate de Dumnezeu. El Şi‑a revelat tainele şi a dorit ca noi să le cunoaştem. Putem fi siguri că este o mare binecuvântare pentru sufletele noastre să studiem Cuvântul Său profetic.

Profeţia nu are rolul de a ne satisface curiozitatea, ci ne este dată ca o lumină a sufletelor noastre, ca să nu bâjbâim în întuneric. Prin lumina profeţiei putem cunoaşte adevăratul curs al lucrurilor, sfârşitul către care totul se îndreaptă şi principiile morale nevăzute care lucrează în mod tainic.

Profeţia dă pe faţă planul îndrăzneţ şi blasfemator al prinţului întunericului, care acţionează în taină şi care sugrumă încetul cu încetul o lume ce L‑a lepădat pe Hristos.

Profeţia scoate la iveală adevărata lui identitate, ca fiind balaurul, şarpele cel vechi, înşelătorul, ucigaşul de la început şi tatăl minciunilor. Ea descoperă lucrarea neîncetată a lui şi a vastei sale armate de demoni pentru a aduce lumea într‑o stare de împotrivire completă faţă de Dumnezeu şi de închinare faţă de sine.

Este o mare binecuvântare să beneficiem de lumina lui Dumnezeu, ale cărei raze străpung această scenă de păcat, de confuzie şi de tulburare, făcându‑ne să vedem toate lucrurile clar. Ce bucurie să fim introduşi în gândurile lui Dumnezeu Însuşi, care cunoaşte toate lucrurile, care este deasupra tuturor lucrurilor şi care Îşi duce la îndeplinire planul pentru glorificarea Fiului Său!                                                         

 E. C. Hadley

One comment on “De ce să studiem profețiile ?

  1. Pingback: O motivație în plus | B a r z i l a i – e n – D a n

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s