Babilonia lumii e biruită de Adamul de la urmă !

Am găsit un fragment de studiu care spunea că …

,,Babilonia, Babel și babilon sunt cuvinte înrudite. Ele definesc ,,poarta lui Dumnezeu“, ,,încurcătura“ limbilor (încâlcire, încolăcire) și ,,șarpele încolăcit“. Numirea apare în sensul geografic și arhitectonic în Geneza și în cărțile profeților. În sens spiritual, social și politic ea apare în cartea Apocalipsei.

Revenind la simbolismul ,,șarpelui încolăcit“, trebuie să spunem că aceasta este poziia de ,,atac“ a șarpelui. El nu poate mușca atunci când fuge sau când se târăște pe pământ. Ca să poată ataca, șarpele trebuie să se ,,adune“ în inele suprapuse care se încordează ca un arc tensionat.

Babilonul reprezintă deci ,,date sau perioade“ în care diavolul adună omenirea într-un efort deosebit de împotrivire față de Dumnezeu. Și pe vremea lui Nimrod, și pe vremea ducerii evreilor în captivitate și pe vremea evenimentelor din Apocalipsa, lucrul acesta este evident.

Românul a moștenit această realitate într-o expresie populară, în care dezordinea lucrurilor îngrămădite laolaltă este numită ,,babilonie“.

Babilonul spiritual s-a reunit pe pământ ca să-l osândească și să-l omoare pe ,,Adamul de la urmă“.

,,Împăraţii pământului s-au răsculat şi domnitorii s-au unit împotriva Domnului şi împotriva Unsului Său.’ În adevăr, împotriva Robului Tău celui sfânt, Isus, pe care L-ai uns Tu, s-au însoţit în cetatea aceasta Irod şi Pilat din Pont cu neamurile şi cu noroadele lui Israel, …“ (Fapte 4:26-27)

La Golgota, diavolul (șarpele străvechi) n-a reușit ,,să-i zdobească decât călcâiul“ Domnului Isus, în timp ce ,,Adamul de la urmă“ i-a zdrobit șarpelui ,,capul“ (Gen. 3:15).

Trăim debutul vremurilor apocaliptice, în care oamenirea, adunată în Noua Ordine Mondială, va deveni Babilonul cel Mare și se va lupta pe față cu ,,Dumnezeul cerului“ (Apoc. 16:11)

,,Ea şi-a deschis gura şi a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-I hulească Numele, cortul şi pe cei ce locuiesc în cer.“ (Apoc. 13:6).

Această precizare de la urmă (,,și pe cei ce locuiesc în cer“) este una din cele mai extraordinare precizări de poziție. Cine sunt aceștia? Eu, unul, vreau să fac parte dintre ei.

Advertisements

2 comments on “Babilonia lumii e biruită de Adamul de la urmă !

  1. Pingback: Pentru cei ce au ochii deschiși și veghează | B a r z i l a i - e n - D a n

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s