Este psalmul 65 mesianic ?

Inclus în categoria psalmilor de laudă cântați la sărbătoarea roadeor, psalmul 65 are puternice accente mesianice. Pentru început, tonul și subiectul este mesianic, legat direct de grija lui Dumnezeu nu doar pentru evrei, ci pentru toate popoarele.

,,Tu asculţi rugăciunea,
de aceea toţi oamenii vor veni la Tine.“ (v. 2)

,,Dumnezeul mântuirii noastre,
nădejdea tuturor marginilor îndepărtate ale pământului şi mării!
El întăreşte munţii prin tăria Lui
şi este încins cu putere.
El potoleşte urletul mărilor, urletul valurilor lor
şi zarva popoarelor.
Cei ce locuiesc la marginile lumii se înspăimântă de minunile Tale.
Tu umpli de veselie răsăritul şi apusul îndepărtat.“ (v.5b-9)

Din micuțul regat al lui Israel, dintr-o țară prăfuită și neînsemnată, un om vorbește cu o perspectivă mondială, despre un Dumnezeu care-și binecuvintează întreaga creație. Este David prea pretențios? Ce motive ar avea oamenii de pe toată fața pământului să vină la Iehova?

I. Pentru că El este Domnul obișnuitului, dar și al obișnuitului!

,,Tu asculţi rugăciunea,
de aceea toţi oamenii vor veni la Tine“ (v.2)

,,În bunătatea Ta, Tu ne asculți prin minuni“ (v.5a).

Slăvit să fie Dumnezeu că intervine în mod miraculos în ajutorul celor care-l roagă! Creatorul poate face orice, oricând și cu oricine. Nu există margini ale puterii Lui. Asta nu înseamnă încă că ,,obișnuitul cotidian“ este mai puțin supranatural. Psalmistul trage măhrama de pe ochii celor care nu-L recunoasc pe Creator în viața creației. Tot ce avem pe planeta aceasta este o excepție în univers. El ne-a întocmit și tot El ne-a plasat într-un mediu tocmai potrivit pentru viața și evoluția noastră.

II. Pentru că El este grădinarul care ne dă hrana pe pământ!

Oamenii au orbit din cauza păcatului și nu-l mai văd pe Dumnezeu implicat în procesul întreținerii vieții pe pământ. Vor veni însă la El atunci când își vor da seama că numai ,,El face să crească“(1 Cor. 3:7). Și cel ce sădește și cel ce udă nu sunt nimic dacă Dumnezeu n-ar fi El însuși implicat în agricultura acestui pământ.

,,Tu cercetezi pământul şi-i dai belşug,
îl umpli de bogăţii
şi de râuri dumnezeieşti, pline cu apă.
Tu le dai grâu, pe care iată cum îl faci să rodească:
îi uzi brazdele,
îi sfărâmi bulgării,
îl înmoi cu ploaia
şi-i binecuvântezi răsadul.
Încununezi anul cu bunătăţile Tale
şi paşii Tăi varsă belşugul.
Câmpiile pustiei sunt adăpate
şi dealurile sunt încinse cu veselie.
Păşunile se acoperă de oi
şi văile se îmbracă cu grâu“ (v.9-13a).

Pe vremea războiului rece, într-o perioadă de mare secetă, Rusia a cumpărat de la Americani o cantitate imensă de grâu. Au luat-o la un preț preferențial, ca pe un ajutor la vreme de nevoie. Rușii au folosit însă o parte din cantitatea de grâu și pentru însămânțat. Au căutat să-i înșele astfel pe americani, căci grâul pentru însemânțat se vindea cu un preț mai mare decât cel pentru hrană. Au arat, au semănat, au udat, dar … n-a răsărit nimic. Americanii iradiaseră semințele, luându-le astfel puterea de germinare. Lipsit de puterea pusă în el de Creator, grâul nu crește oricât s-ar osteni oamenii să-l cultive.

III. Pentru că Dumnezeu merită mulțumire și laudă !

În vremurile mesianice, toți oamenii vor veni să se bucure înaintea lui Dumnezeu, să-L laude și să-I mulțumească. Așa este drept. Așa se cade.

,, … toate strigă de bucurie şi cântă“ (v. 13b).

Până atunci, evreii și creștinii au motive să-I mulțumească lui Dumnezeu chiar dacă cei din jur uită sau refuză să o facă. El a ales Dumnezeu să-i ierte și să-i primească în părtășia Sa:

,,Cu încredere, Dumnezeule, vei fi lăudat în Sion
şi împlinite vor fi juruinţele care Ţi-au fost făcute.

Mă copleşesc nelegiuirile,
dar Tu vei ierta fărădelegile noastre.
Ferice de cel pe care-l alegi Tu şi pe care-l primeşti înaintea Ta,
ca să locuiască în curţile Tale!
Ne vom sătura de binecuvântarea Casei Tale,
de sfinţenia Templului Tău“ (v.1, 3-4)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s