Elementele Noii Ordini Mondiale – distrugerea familiei

2000px-great_seal_of_the_united_states_reverse-svg

Acesta este un episod dintr-un serial pe care-l voi publica în măsura în care timpul mi-o va permite. Despre NOM puteți citi aici și aici.

,,It takes a village!“ – a spus Hillary Clinton și doar puțini au înțeles …

,,Cazul Bodnariu“ a scos la iveală scandalul confiscării copiilor. Statul poate azi, în virtutea unor legi care există deja cam în toate țările, să ,,preia“ copiii din familiile lor și să facă ceea ce crede el că este ,,spre binele lor“. Fenomenul este generalizat în Norvegia, dar există și se practică deja și în alte țări ca Damenarca, Anglia, etc.

Protestul mondial al românilor de pretutindeni a scos pe prima pagină a ziarelor o practică dezumanizantă în care Statul se suprapune peste autoritatea părinților. Un autor spunea deunăzi că, în noua legislație introdusă discret și viclean în Constituțiile moderne, Statul, după ce a asasinat ideea de Dumnezeu, este garantul bunăstării și educării copiilor, iar părinții sunt retrogradați în poziția unor simple animale de reproducere, vite de prăsilă.

Asistăm (neputincioși?) la instaurarea unei ,,ordini noi“ în societate. De fapt, nu este chiar așa de nouă …

Se înfruntă două concepții despre lume, viață și familie. Continue reading

Prophecies of the Final Week

There are many Old Testament prophesies quoted in the Gospels specifically about Jesus’ final week. Here is a brief list:

Mana – trecut, prezent și viitor

Ia un urcior şi pune în el un omer plin de mană şi aşaz‑o înaintea Domnului.   Exod 16.33

Deşi mana nu putea fi păstrată mai mult de o zi în pustie, un eşantion din ea a putut totuşi fi păstrat, pentru a fi adus în ţara Canaan. Vedem astfel că, deşi nu putem să ne hrănim astăzi cu experienţele noastre de ieri, va fi totuşi o mare binecuvântare atunci când vom rememora, alături de Domnul nostru binecuvântat, experienţele noastre de aici de pe pământ.

Vasul de aur (Evrei 9.4) vorbeşte despre felul cum Dumnezeu este glorificat de ceea ce simbolizează mana. Deşi Fiul Omului este Cel care ne‑o va da şi deşi ea vorbeşte despre umanitatea Lui, manifestată pe pământ, totuşi, atunci când vom fi în cer, vom descoperi că El este la fel cum a fost aici, iar Dumnezeu va fi glorificat în El pentru totdeauna. Vom descoperi în Cel aşezat pe tronul gloriei pe Acela a cărui faţă a fost desfigurată mai mult decât a oricărui om, aici, pe pământ.

Nu numai că vom vedea mana ascunsă, ci o vom mânca din nou, aşa cum Domnul spune adunării din Pergam (Apocalipsa 2.17). Simţământul dragostei Lui şi cel al perfecţiunii harului manifestat faţă de noi vor fi mai proaspete ca niciodată. De fapt, odată ajunşi acolo, vom intra în deplina savurare a tuturor experienţelor pustiei şi vom înţelege deplina semnificaţie şi binecuvântare a tuturor lucrurilor pe care le‑am învăţat despre El acolo.

Însă nu numai atât, ci hrănirea noastră cu mană acolo va fi într‑o relaţie foarte practică cu hrănirea noastră cu ea aici. Ea este dată biruitorului aici; să remarcăm cu atenţie cui îi este dată ea acolo. Cel care s‑a hrănit cu Hristos aici va fi cel care se va bucura de El în viitor mai mult ca oricând, mai mult decât s‑a bucurat vreodată în trecut. Această mană nu are doar rolul de a ne suplini nevoile prezente. Ea nu este doar o resursă pentru vremea de durere; nu are doar rolul de a ne face capabili să umblăm cu îndrăzneală şi cu încredere pe drumul către cer, ci ea este aceea pe care o vom găsi în cer, într‑o plinătate în care n‑am cunoscut‑o niciodată încă.

Naivități bănoase, dar păguboase

,,O doză de îndoială prudentă este necesară. Ea face diferența dintre adevărata credință și credulitate“

,,În afară-i vopsit gardul; înăuntru-i leopardul!“

Mi s-a cerut părerea despre ,,lunile însângerate (roșii) și anul sabatic jubiliar (,,va incurajam sa adresati tema ” lunii transformate in sange” si a Anului Sabatic ce se incheie in 13 Septembrie …” Shemitah” a devenit un termen vehiculat mult, poate inteles mai putin“). Iată-l:

1. Îmi pare rău să vă dezamăgesc în privința lunilor însângerate și a anului sabatic jubiliar (Shemitah). Eu nu cred în semne ,,discrete“ pentru care trebuie să stai noaptea treaz ca să le vezi, când majoritatea populației globului doarme. Nu așa lucrează Dumnezeu când vrea să anunțe ceva public și puternic. Iată cum ne spune El că Continue reading

Blestemul Babelului – Statele și Noua Ordine Mondială

Cum să înțelegi dacă nu ți se explică? Cum să fi de acord sau împotrivă dacă nu știi despre ce este vorba?

Vă propun să aruncăm o privire de ansamblu asupra acestui subiect atât de controversat în vremea noastră: Convergența statelor lumii, prin convingere sau constrângere, în procesul de formare a Noii Ordini Mondiale.

Trebuie să spunem de la început că, omenirea a avut, are și va avea întotdeauna doar două alternative: să existe în ordinea stabilită de Dumnezeu sau ,,să-și facă de cap“, implementând propria ei idee de ordine.

Biblia ne spune că oamenii optează de regulă pentru cea de a doua alternativă. Iată cum s-au desfășurat primii pași ai omenirii care n-a învățat nimic din lecția potopului:

,,Tot pământul avea o singură limbă şi aceleaşi cuvinte. Pornind ei înspre răsărit, au dat peste o câmpie în ţara Şinear şi au descălecat acolo. Şi au zis unul către altul: „Haidem să facem cărămizi şi să le ardem bine în foc!” Şi cărămida le-a ţinut loc de piatră, iar smoala le-a ţinut loc de var. Şi au mai zis: „Haidem să ne zidim o cetate şi un turn al cărui vârf să atingă cerul şi să ne facem un nume, ca să nu fim împrăştiaţi pe toată faţa pământului!” 

Domnul S-a coborât să vadă cetatea şi turnul pe care-l zideau fiii oamenilor. Şi Domnul a zis: 

„Iată, ei sunt un singur popor şi toţi au aceeaşi limbă, şi iată de ce s-au apucat; acum nimic nu i-ar împiedica să facă tot ce şi-au pus în gând. Haidem să Ne coborâm şi să le încurcăm acolo limba, ca să nu-şi mai înţeleagă vorba unii altora!” 

Şi Domnul i-a împrăştiat de acolo pe toată faţa pământului, aşa că au încetat să zidească cetatea. De aceea, cetatea a fost numită Babel (încurcătură,  șarpe inelat sau poarta cerului), căci acolo a încurcat Domnul limba întregului pământ şi de acolo i-a împrăştiat Domnul pe toată faţa pământului“ (Gen. 11:1-9).

Noua Ordine Mondială este numirea ,,de cod“ pentru instaurarea unei forme mondiale de guvernământ care să înlocuiască aparenta dezordine de azi a națiunilor. Este un vis milenar pe care omenirea l-a moștenit de la cei din valea Șinear și care mărturisește, așa cum spune și John Milton că omenirea este plecată ,,în căutarea Paradisului pierdut“. Drumul ei nu este însă ordinea stabilită de Dumnezeu, ci o mereu iluzorie și eluzivă Nouă Ordine Mondială, instaurată prin strădaniile proprii.

Sediul celor care urmăresc implementarea Noii Ordini Mondiale se găsește la Bruxell și a fost construit în mod intenționat ca o replică a turnului Babel. Mesajul subliminal este următorul: ,,Vom continua astăzi lucrarea începută atunci !“

1.  Când au apărut unitățile statale ?

Statele au apărut după Turnul Babel, când omenirea a fost împărțită după criteriul lingvistic și s-a răspândit pe Continue reading

De ce să studiem profețiile ?

Şi noi avem mai tare cuvântul profetic, la care bine faceţi că luaţi aminte (ca la o lumină strălucind într‑un loc întunecos), până se va ivi ziua şi va răsări steaua de dimineaţă în inimile voastre, ştiind întâi aceasta, că nicio profeţie a Scripturii nu se interpretează singură, pentru că profeţia n‑a fost niciodată adusă prin voinţa omului; ci oameni sfinţi ai lui Dumnezeu au vorbit sub puterea Duhului Sfânt.                                            2 Petru 1.19‑21

Profeţia (1)

Nu stă în puterea omului să prezică evenimente viitoare. Dumnezeu însă are un plan vast, care se descoperă gradat, pe măsură ce trec veacurile, iar acest plan este în legătură cu subiectul profeţiei.

Scripturile profetice sunt inspirate de Dumnezeu. El Şi‑a revelat tainele şi a dorit ca noi să le cunoaştem. Putem fi siguri că este o mare binecuvântare pentru sufletele noastre să studiem Cuvântul Său profetic.

Profeţia nu are rolul de a ne satisface curiozitatea, ci ne este dată ca o lumină a sufletelor noastre, ca să nu bâjbâim în întuneric. Prin lumina profeţiei putem cunoaşte adevăratul curs al lucrurilor, sfârşitul către care totul se îndreaptă şi principiile morale nevăzute care lucrează în mod tainic.

Profeţia dă pe faţă planul îndrăzneţ şi blasfemator al prinţului întunericului, care acţionează în taină şi care sugrumă încetul cu încetul o lume ce L‑a lepădat pe Hristos.

Profeţia scoate la iveală adevărata lui identitate, ca fiind balaurul, şarpele cel vechi, înşelătorul, ucigaşul de la început şi tatăl minciunilor. Ea descoperă lucrarea neîncetată a lui şi a vastei sale armate de demoni pentru a aduce lumea într‑o stare de împotrivire completă faţă de Dumnezeu şi de închinare faţă de sine.

Este o mare binecuvântare să beneficiem de lumina lui Dumnezeu, ale cărei raze străpung această scenă de păcat, de confuzie şi de tulburare, făcându‑ne să vedem toate lucrurile clar. Ce bucurie să fim introduşi în gândurile lui Dumnezeu Însuşi, care cunoaşte toate lucrurile, care este deasupra tuturor lucrurilor şi care Îşi duce la îndeplinire planul pentru glorificarea Fiului Său!                                                         

 E. C. Hadley