Libia pe eșicherul finalului de istorie

Cuș (după unii Etiopia, după alții Sudanul) și (Put) Libia sunt două din țările care se grupează pentru viitorul atac asupra Israelului (Ezec. 38:5), declanșând Armaghedonul.
Iată că Rusia se oferă să ia în stăpânire Libia ca să pună un dop emigrației dinspre Africa.

Vladimir Putin
Vladimir Putin
Foto: Facebook/ Vladimir Putin European Support

Rusia amplasează trupe speciale GRU și Spetsnaz în Libia (presă) 

de R.M. HotNews.ro
Presa occidentală a scris recent că Rusia amplasează trupe în Libia, aparent cu scopul de a susține una dintre grupările beligerante în războiul civil, scrie meduza.io. Prima informație a apărut în 8 octombrie în The Sun, într-un articol în care se afirma că Vladimir Putin vrea să transforme țara nord-africană în „noua sa Libie”. Informația a fost însă ulterior confirmată de publicația rusească RBC.

Urmașii lui Ismael se grăbesc să împlinească profețiile

army-of-islam-israel-memri-top-600

WASHINGTON – When Turkey’s semi-official newspaper Yeni Safak called for urgent action in forming a 57-nation “Army of Islam” to besiege and attack Israel, a suggestion undoubtedly approved with at least a wink and nod by President Recep Tayyip Erdoğan, it would signal the possible intent to create the largest military force on the planet – one nearly as large as the total population of the Jewish state.

The report came just ahead of the summit of the Organization of Islamic Cooperation and was published under the headline, “What if an Army of Islam was formed against Israel?” It was translated by the Middle East Media Research Institute.

But it wasn’t a rhetorical question. It was actually a suggestion to combine the military forces of all Islamic countries to overwhelm the Israeli army in manpower, budget and equipment – even boasting with statistics.

On December 12, 2017, ahead of the summit of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) in Istanbul, the Turkish daily Yeni Şafak, which is close to Erdoğan and his ruling AKP party, published an article titled “A Call for Urgent Action,” which also appeared on the paper’s website under the title “What If an Army of Islam Was Formed against Israel?” The article called on the 57 member states of the OIC to form a joint “Army of Islam” to besiege and attack the state of Israel. It notes that such a joint army will greatly exceed the Israeli army in manpower, equipment and budget, and presents statistics to prove this. It also advocates establishing joint bases for the army’s ground, air and naval forces that will arrive from all over the Muslim world to besiege Israel, while noting that Pakistan, as the only nuclear country, has “a special status” among the OIC countries. An interactive map provides information on military forces stationed in various locations and the role they can play in the potential joint Muslim attack on Israel.

Much of the information in the article was provided by Turkey’s SADAT International Defense and Consulting Company, which provides consultancy on defense and warfare, both conventional and unconventional, and on military organization, training and gear. The company promotes pan-Islamic military cooperation. According to its mission statement, it seeks “to establish defense collaboration and defense industry cooperation among Islamic countries, to help the Islamic world take its rightful place among the superpowers by providing … strategic consultancy and training services to the militaries and homeland security forces of Islamic countries.”

The SADAT company was founded by Erdoğan’s senior adviser on military affairs, retired General Adnan Tanrıverdi, and is chaired by his son, Melih Tanrıverdi. Adnan Tanrıverdi served in the Turkish army’s artillery corps and is an expert on asymmetric warfare. He was dismissed from the Turkish military in 1996 for his Islamist leanings.

In the report, Israel is described as “the outpost of the new Crusade and a dagger in the heart of Islam,” and “the eyes, ears and fist of the Christian World.”

“If the OIC member states unite and form a joint military force, it will be the largest army in the world,” the newspaper report said. “These countries’ total population is 1,674,526,931. The number of soldiers in active service in these countries is at least 5,206,100. Their [overall] military defense budget, of $174.7 billion, is also worthy of emphasis.”

 

“As for Israel, it is significantly inferior,” the report said. “The population of this country, which attempted to occupy Jerusalem while surrounded by Muslim states, is 8,049,314. Note that the population of Istanbul alone exceeds 14 million. The number of soldiers in active service in the [Israeli] occupation forces is 160,000, and [Israel’s] defense budget is approximately $15.6 billion.

The report suggested the formation of a “Jerusalem Task Group” to take steps to form an Islamic army that would besiege Israel.

“In a possible military operation, the first step is expected to involve 250,000 soldiers, and the establishment of joint land, air and naval bases for use in the short term,” explained the report. It would include the mobilization of 500 tanks and armored vehicles, 100 war planes, 500 attack helicopters and 50 warships and submarines.
Interactive maps provided information on specific bases and operations against Israel.

“Turkey will serve as an important headquarters during the operation, due to its land, air and naval infrastructures,” the report continued. “The Turkish army, which carried out ‘Operation Euphrates Shield’ [in Syria in 2017] with great success, is now ranked the world’s seventh strongest army, and the second largest army among the NATO powers. Turkey has approximately 4,000 tanks and 1,000 war planes and other aircraft. Its navy made significant progress during the last years, with 194 vessels at its disposal.”

The report also noted Pakistan, with its nuclear arsenal, “has important status among the 57 Muslim countries.”
In a statement, Malaysian Defense Minister Hishammuddin Hussein described President Donald Trump’s Trump’s recognition of Jerusalem as Israel’s capital as a blow to Muslims, and added: “The Malaysian armed forces are ready to fulfill their duty regarding Jerusalem.”

Seminarul de după înviere

În așteptarea puterii de sus, ucenicii de la Ierusalim au trecut prin ceea ce eu numesc ,,Seminarul de după Înviere“. Primul capitol din Faptele Apostolilor ne pune la dispoziție informații și principii care au marcat apoi toată viața Bisericii primare. Iată câteva lucruri pe care le-au trăit ucenicii Domnului Isus  după înviere:

1. Au fost convinși de înviere.
Oricât pare de necrezut, cei care au trebuit să fie convinși de învierea Domnului Isus au fost … ucenicii Săi.

,,Pe când vorbeau ei astfel, Însuşi Isus a stat în mijlocul lor şi le-a zis: „Pace vouă!” (Marc 16:14Ioan 20:191 Cor 15:5Plini de frică şi de spaimă, ei credeau că văd un duh (Marc 6:49). Dar El le-a zis: „Pentru ce sunteţi tulburaţi? Şi de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitaţi-vă la mâinile şi picioarele Mele, Eu sunt; pipăiţi-Măşi vedeţi: un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeţi că am Eu.” (Ioan 20:20Ioan 20:27(Şi după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile şi picioarele Sale.) Fiindcă ei, de* bucurie, încă nu credeau şi se mirau, El le-a zis: „Aveţi aici ceva de mâncare?” Gen 45:26Ioan 21:5I-au dat o bucată de peşte fript şi un fagure de miere. El le-a luat şi a mâncat înaintea lor“ (Luca 34:19-44)

Folosind metafora ,,grădinarului“ cu care l-a confundat Magdalena pe Cel înviat, un comentator spune că Marele Grădinar, sculat dincolo de înviere s-a dus să îngrijească florile ofilite de bruma necredinței. I s-a arătat Martiei Magdalena în grădină, i s-a arătat apoi lui Chifa, apoi celor doi ucenici aflați în drum spre Emaus, apoi celor doisprezece, apoi lui Toma, apoi lui Iacov, fratele mai mic al Domnului (1 Cor. 15:5-8). Nu, oamenii aceștia n-au ,,inventat“ istoria învierii! N-ar fi putut pentru că ei înșișși au fost cei dintâi care s-au îndoit de valabilitatea ei!

2. Le-a fost deschisă mintea ca să priceapă Scripturile (Luca 24:45).
Această ,,deschidere a minții“ este o lucrare pe care numai Creatorul o poate când se apleacă pln de har asupra creaturii Sale.

Apoi, le-a zis: „Iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre Mine în Legea lui Moise, în Proroci şi în Psalmi.” (Mat 16:21Mat 17:22Mat 20:18Marc 8:31Luca 9:22Luca 18:31Luca 24:6Atunci le-a* deschis mintea, ca să înţeleagă Scripturile (Fapte 16:14). Şi le-a zis: „Aşaeste scris şi aşa trebuia să pătimească Hristos şi să învieze a treia zi dintre cei morţi. (Luca 24:26Isa 50:6Isa 53:2Fapte 17:3Şi să se propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocăinţa şi iertarea** păcatelor, începând din Ierusalim (Dan 9:241 Ioan 2:12; ** Fapte 12:3Ps 22:27Isa 48:6Isa 48:22Ier 31:34Osea 2:23Mica 4:2Mal 1:11).  Voi sunteţi martori ai acestor lucruri.(Luca 34:45-48)

,,Dar* omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci** pentru el sunt o nebunie, şi† nici nu le poate înţelege, pentru că trebuie judecate duhovniceşte. (* Mat 16:23; ** 1 Cor 1:181 Cor 1:23; † Rom 8:5-7Rom 8:36Iuda 1:19) (1 Cor. 2:14).

Folosind o asemănare din cibernetică, un comentator modern a spus că acest ,,computer al minții ucenicilor a trebuit să fie reformat și încărcat cu un alt sistem de operare, ca și cum ar fi fost programat în Windows și a trebuit su sistemul specific lui Apple sau Unix. ,,Schimbarea minții“ este un proces necesar care se petrece în viața fiecărui om care se ,,convertește“ la Christos, adică leapădă felul de gândire al oamenilor și-și însușește felul de gândire al lui Dumnezeu.

,,Să* nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi** prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi† bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită (* 1 Pet 1:141 Ioan 2:15; ** Efes 1:18Efes 4:23Col 1:21Col 1:22Col 3:10; † Efes 5:10Efes 5:171 Tes 4:3).

3. Au fost învățați ,,lucrurile privitoare la Împărăția lui Dumnezeu“ (Fapte 1:3).
Majoritatea cititorilor Bibliei se fac că uită faptul că cei doisprezece ucenici ai Domnului au fost evrei și, ca evrei, erau moștenitori ai promisiunilor Vechi Testamentale despre ,,împărăția lui Israel“.

Nici nu se putea să fie altfel! Aproape toate cărțile profeților, oricât de întunecate au fost unele din ele, se încheie vestind venirea unei împărății viitoare manifestate prin sfințenie și slavă. Eu cred ferm că în acest seminar de după înviere, ucenici au pus toate întrebările posibile despre acest subiect și Domnul le-a răspuns la toate, cu excepția uneia singure, aceia despre ,,data“ la care va veni această împărăție. Este clar că interacțiunea cu Cel înviat nu le-a schimbat părerea despre posibilitatea sau probabilitatea venirii Împărăției, cum greșit înțeleg unii cititori și comentatori superficiali.  Cel care a avut scris până și pe crucea marelui sacrificiu ,,Isus Nazarineanul, Regele iudeilor“ n-avea cum să le spună alceva ucenicilor Săi!

Pentru cei ce sunt familiarizați cu terminologia Scripturii, termenul ,,împărăția lui Dumnezeu“ face parte dintr-o suită de termeni asemănători, dar distincți, care vestesc fazele viitoare ale domniei lui Dumnezeu: Împărăția lumii acesteia, Împărăția lui israel, Împărăția cerurilor, Împărăția viitoare, Împărăția Fiului. etc.

Cititorul atent (și DOAR el) va observacă textul despre seminarul de după înviere amintește despre două împărății: Împărăția lui Dumnezeu și Împărăția lui Israel. Este evident că Domnul Isus le-a vorbit ucenicilor despre perspectiva eternă și atotcuprinzătoare a Împărăției lui Dumnezeu.

Fascinați de o asemenea perspectivă dobândită când Cel înviat le-a vorbit ,,lucrurile privitoare la Împărăția lui Dumnezeu“, ucenicii și-au manifestat nerăbdarea pentru  instaurarea ,,împărăției lui Israel“:

,,Deci apostolii, pe când erau strânşi laolaltă, L-au întrebat: „Doamne, în vremea aceasta ai de gând să aşezi** din nou Împărăţia lui Israel?” (Fapte 1:6)

Spre surprinderea lor, Domnul Isus i-a anunțat că aceasta nu este treaba lor, ci va urma o perioadă de evanghelizare a lumii:

,,El le-a răspuns: „Nu*este treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea SaCi voi veţi primi o putere, când Se va coborî** Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului” (Fapte 1:7-8).

Clarence Larkin, în planșele lui despre lucrurile viitoare, arată clar că ,,Împărăția lui Dumnezeu“ este termenul cel mai larg, cel mai cuprinzător, cel în care sunt incluse toate celelalte. În ea există universul creației de acum numit și ,,împărăția cerurilor“ (care va fi și ea schimbată atunci când vor exista ,,ceruri noi și un pământ pe care va fi neprhănirea“.

kofGod

Eu cred că Domnul Isus le-a eplicat planul mesianic în contextul panoramic al împărăției eterne a lui Dumnezeu. Explicațile Lui au trebuit să cuprindă importanța Răstignirii și Învierii, precum și vremea vestirii Evangheliei către Neamuri, ,,Până la marginile pământului“ (Fapte 1:8).

Din cauză că Fiul a fost refuzat la prima Lui venire, împărăția lui Christos nu există acum în formă vizibilă (oricât de ult ar grăi astfel ortodoxia și catolicismul și oricât de greșit s-ar numi adunările creștiine de astăzi ,,biserici“, de la Basilea=împărăție).

Astăzi, adunarea copiilor lui Dumnezeu formează pe pământ grupa ,,ambasadorilor“, ,,trimeșii împuterniciți“ despre care vorbea Pavel în 2 Cor. 5:20. Ei sunt împărăția în forma ei tainică, nevăzută, întronată deocamdată doar în inimile oamenilor. Ea este numită și ,,mărgăritarul, Ecclesia celor întâi născuți, grâul, peștii cei buni, fecioarele cele înțelepte și conviețuiește pe pământul actual alături de fii întunerecului, de muștar, de neghină, de peștii cei răi, de lumea idolatră și de ceea ce se înțelege deobște când se pomenește despre ,,creștinătatea occidentală“.

Împărăția vizibilă, mondială a lui Christos va fi instaurată personal de El, la cea de a doua Sa venire. Ea este numită chiar ,,împărăția Fiului“ sau ,,împărăția lui Christos“ și se va prelungi apoi cu ultima fază, integrându-se în domeniul desăvârșirii dumnezeiești, Vă invit să citiți cu toată atenția descrierea parțială a fazelor împărăției lui Christos și a împărăției lui Dumnezeu, așa cum apar ele în escatologia propovăduită de apostolul Pavel. Este evident că ea este legată de învierea lui Christos și că n-a putut fi înțeleasă decât de cei cărora le-a explicat-o Christos în seminarul de după înviere:

,,Căci, dacă nu învie morţii, nici Hristos n-a înviat. Şi dacă n-a înviat Hristos, credinţa voastră este zadarnică, voi sunteţi încă* în păcatele voastre (Rom 4:25şi, prin urmare, şi cei ce au adormit în Hristos sunt pierduţi. Dacă* numai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii! (2 Tim 3:12).  Dar acum, Hristos* a înviat din morţi, pârga** celor adormiţi (1 Pet 1:3; ** Fapte 26:231 Cor 15:23Col 1:18Apoc 1:5). Căci dacă* moartea a venit prin om, tot prin** om a venit şi învierea morţilor (Rom 5:12Rom 5:17; ** Ioan 11:25Rom 6:23). Şi după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos,  dar fiecare* la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod, apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos (1 Cor 15:201 Tes 4:15-17). În urmă, va veni sfârşitul, când El va da Împărăţia* în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire şi orice putere (Dan 7:14Dan 7:27).  Căci trebuie ca El să împărăţească până* va pune pe toţi vrăjmaşii sub picioarele Sale (Ps 110:1Fapte 2:34Fapte 2:35Efes 1:22Evr 1:13Evr 10:13). 26 Vrăjmaşul* cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea (2 Tim 1:10Apoc 20:14). Dumnezeu, în adevăr, „a* pus totul sub picioarele Lui”. Dar când zice că totul I-a fost supus, se înţelege că afară de Cel ce I-a supus totul (Ps 8:6Mat 28:18Evr 2:81 Pet 3:22). Şi când* toate lucrurile Îi vor fi supuse, atunci chiar** şi Fiul Se va supune Celui ce I-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toţi“ (1 Cor. 15:16-28).

Ultimul verset din pasajul citat mai sus este, mai mult decât oricare alrt verset din Apocalipsa, cea mai îndepărtată perspectivă pe care ne-o dă Biblia despre viitor.  ,, … pentru ca Dumnezeu să fie totul în toţi“ reprezintă asimilarea și integrarea lumii noastre, prin domnia biruitoare a lui Christos, în ,,împărăția eternă a lui Dumnezeu“.

4. Au aflat lucruri despre lume și cosmos pe care nici cei de atunci și nici ștința de astăzi nu le cunoaște. Bănuiesc, probabil întemeiat, că la acest Seminar de după Înviere, Domnului Isus i-au fost puse o sumedenie de întrebări neconsemnate în acest text restrâns din Faptele Apostolilor. Sunt sigur că ucenicii L-au întrebat:
,,Unde te duci, atunci când dispari dintre noi?“
,,Ce fel de trup este acesta pe care-L porți acum?“
,,Vom purta și noi trupuri ca acesta?“
,,Cum se va face trecerea de la ,Împărăția lumii acesteia“ la ,,Împărăția lui Dumnezeu?“

Doar așa se poate explica ,,cunoștințele“ apărute inexplicabil la apostoli și expuse apoi în scrierile lor.

Cum altfel ar fi putut avea pescarul Petru conștință despre felul în care se va sfârși cosmosul actual? (1 Petru 3)

Cum altfel ar fi aflat Petru și Iuda despre tainele judecății în aspectele ei trecute și în cele care vor veni? (2 Petru 2:4-11; Iuda 5-15).

Doar prin întâlnirea personală cu Christosul cel Înviat din morți a putut afla mai târziu și apostolul Pavel informații despre structura diferită a stelelor și despre ADN-ul diferit al viețuitoarelor (1 Cor. 15:35-58).

5. Au început să funcționeze după un tipar care nu este tiparul împărăției, dar care va caracteriza toată viața adunărilor creștine locale de pretutindeni.

Luca este foarte grijuliu să ne dea elementele care au caracterizat primele întâlniri ale ucenicilor lui Christos: ,,Ei stăruiau în  învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni“ (Fapte 2:42). Este foarte instructiv că nu ne-au fost lăsate forme ale liturghiilor, ci doar principii ale vieții practice a creștinilor. Formele pot varia, dar principiile trebuie să rămână mereu aceleași.

5. L-au înlocuit pe Iuda cu Matia.
Nu ni se spune direct, dar ni se dă de înțeles indirect că această înlocuire pentru refacerea numărului de ,,doisprezece“ a avut loc tot pentru vremuri viitoare. Ultimul cuvânt în alegerea celui de al doisprezecelea L-a avut Dumnezeu, prin tragerea la sorți, astfel ca toți cei doisprezece să fie aleșii lui Dumnezeu (,,ai Tăi erau și Tu mi i-ai dat“ – Ioan 17).

Din procesul alegerii reies foarte clar câteva lucruri.

a. Că Dumnezeu n-a vrut ca femeile să facă parte dintre apostoli, rezervând această poziție de autoritate doar pentru bărbați.

b. Că Maria, mama Domnului, n-a avut nici un fel de poziție de autoritate în Biserica primară.

c. Că nimeni nu mai trebuie și nu mai poate să fie astăzi ,,apostol“ de celor doisprezece.

Dacă apostolia n-ar fi fost legată strict de numărul semințiilor lui Israel și de rolul pe care-l vor juca apostolii în istoria viitoare a poporului ales, adunarea de atunci i-ar fi putut alege pe amândoi bărbații care au împlinit condițiile, și pe Matia și pe Iust. Mai mult chiar, atunci când Irod îi va tăia capul lui Iacov, fratele lui Ioan (Fapte 12:1-2), Biserica n-a mai ales nici un înlocuitor. Cifra de doisprezece nu a reprezentat altcătuirea unui fel de ,,consiliu de episcopi“ permanent pentru funcționarea Bisericii, ci doar un număr de ,,viitori judecători“ care vor avea o poziție și o autoritate privilegiate în istoria viitoare a lui Israel și a … noastră.

 Atunci, Petru a luat cuvântul şi I-a zis: „Iată că noi am lăsat tot şi Te-am urmat. Ce răsplată vom avea?” 28 Isus le-a răspuns: „Adevărat vă spun că, atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi Sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi, care M-aţi urmat, veţi şedea şi voi pe douăsprezece scaune de domnie şi veţi judeca pe cele douăsprezece seminţii ale lui Israel – Mat. 19:27-28)

Se refac marile imperii de altădată

,,Un neam se va scula împotriva unui alt neam și o împărăție împotriva altei împărății“ (Mat. 24:7).

Decizia de a modifica Constituția Chinei pentru a permite permanentizarea conducerii actualului lide a trimis fiori în marile cancelarii ale lumii.

,,Pe viață“ sunt aleși doar dictatorii cu hiper-personalități în stare să calce peste cadavre. După ce se părea că ,,democrațiile“ sunt moda viitorului, contrazicând previziunile profetice ale Bibliei pentru vremurile sfârșitului, iată că vedem cum o seamă de imperii se refac pe harta lumii. Să le enumerăm?

Iranul persan – are lideri religioși instalați pe viață.

Egiptul are lider ales pe termen nelimitat.

Rusia lui Putin este sub talpa acestui dictator cu puteri absolute.

China ,,comunistă“ își reface structura milenară reașezându-se în forma Maoistă.

Turcia lui Erdogan a lepădat europenizarea laică a lui Ataturc și se comportă din ce în ce mai mult cu aroganța ,,poartei otomane“ din trecut.

Lideri nesiguri de soarta lor sunt înclinați să-și epuizeze eforturile pentru a recâștiga alegeri. Lideri cu statut nelimitat sunt înclinați să se gândească la ambiții teritoriale și la ,,măreția“ propriei persoane.

Păzea! Se refac imperile din trecut și, așa cum spune Biblia, finalul istoriei va fi marcat de teribile războaie.

+++

8.6 Iraq, Turkey, and Iran | World Regional Geography: People, Places …

open.lib.umn.edu/worldgeography/chapter/8-6-iraq-turkey-and-iran/

Ancient cities such as Nineveh, Ur, and Babylon were located here. Present-day Iraq and Kuwait were established out of the British Mandate territory gained following Britain’s defeat of the Turkish Ottoman Empire. Britain established straight-line political boundaries between Iraq and Jordan, Syria, and Saudi Arabia.

New world sees rise of Russia, Turkey, Iran: German FM

aa.com.tr/en/europe/new-world-sees-rise-of-russia-turkey-iran-german…/990381

Dec 5, 2017 – “We see that the competitors are not sleeping,” he said, arguing that China had significantly increased its influence in Africa, while Russia, Turkey and Iran … Gabriel described last month’s Syria summit between the presidents of Russia, Turkey, and Iran in Sochi as emblematic of how “the old empires are …

Să-nceapă teatrul … pe cortină!

Marile puteri mondiale încearcă de mai mulți ani să creeze ecrane pentru imagini iluzorii care să apară pe cer sau în apă. Este de parcă Satan vrea să experimenteze un fel de imitație a revenirii vizibile a Domnului Isus ,,pe norii cerului“.

Cine a fost la Disneyland în ultima vreme a văzut prezentări video pe uriașe ecrane hidrologice create prin jeturi uriașe de picături propulsate de pompe foarte puternice.  Mikey, ucenicul vrăjitor, pune în scenă o întreagă ,,realitate“ de poveste.

Decâțiva ani, misterioase ,,însămânțări“ cu chemtrails aștern în atmosfera superioră văluri de particole de ,,aluminiu“ care ar putea fi folosite ȘI în astfel de scopuri (pe lângă acela de dirijare a fenomenelor climatice).

În straturile atmosferei terestre, saturate cu vapori de apă, există un mediu propice pentru proiectarea de imagini.

Presa ,,dă în vileag“ din ce în ce mai frecvent întâlniri cu obiecte extraterestre care au evoluții imposibile pentru materia așa cum o cunoaștem noi. Evoluția lor pare proiectarea unor imagini asemănătoare cu pata de lumină după care aleargă mâțele naive și prostuțe.

Puterile iadului sunt numite în Biblie ,,puteri mincinoase“. Mulțimile vor fi însă duse foarte ușor în eroare. Trageți cortina! Să înceapă teatrul!

space2bstation252c2bastronomy252c2bscience252c2busa252c2bsighting252c2bufo252c2balien252c2bdisk252c2bsecret2bproject252c2bnews252c2bodd252c2bstrange252c2bmufon252c2bcase25

Pentagon Mysterious UFO Program…

Navy Jet Encounters Unknown Object…

Operated Like Nothing Seen Before…

Cum de a știut Dumnezeu mai dinainte?

Cu fiecare zi care trece ne apropiem de realități imposibil de prevăzut pănâ mai ieri. M-a fascinat mereu un text din Apocalipsa, în care, printre mărfurile vândute de Babilonul cel Mare, apare o marfă imposibil de definit până acum: ,,sufletele oamenilor“.

11 Negustorii pământului o plâng şi o jelesc, pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa: 12 marfă de aur, de argint, de pietre scumpe, de mărgăritare, de in subţire, de purpură, de mătase şi de stacojiu; nici feluritele lor soiuri de lemn de tiin, tot felul de vase de fildeş, tot felul de vase de lemn foarte scump, de aramă, de fier şi de marmură; 13 nici scorţişoara, nici mirodeniile, nici miroznele, nici mirul, nici tămâia, nici vinul, nici untdelemnul, nici făina bună de tot, nici grâul, nici boii, nici oile, nici caii, nici căruţele, nici robii, nici sufletele oamenilor. – Apocalipsa 18:11-13).

În contextul imediat, sufletele oamenilor nu sunt tot una cu ,,robii“, cu oamenii în carne și oase. Ele reprezintă o entitate aparte, care n-a mai existat până acum. Vă supun atenției trei articole care anunță iminența transplantului de cap uman și posibilitatea înmagazinării sufletului în altceva decât containerul lui biologic de până acum.

Și nimeni nu se întreabă: ,,Oare cum de a știut Dumnezeu despre așa ceva la data la care i-a dat ,,Apocalipsa“ lui Ioan? Cum vor ,,explica“ necredincioșii acest lucru?

 

World’s first human head transplant successfully carried out…

Operation on living ‘imminent’…


Death soon may not be so final…

Pe alocuri vor fi … ciumi

Aroganța unei societăți care are iluzia că poate vindeca aproape orice boală este umilită de re-apariția ,,ciumei“, cu o virulență care face neputincios orice tratament. În condițiile  transporturilor moderne, nici un loc de pe fața pământului nu poate fi pus în carantină.

New Black Death; Deadly virus WORSE than plague and with no CURE…

+++

Vezi și articolul de mai jos:

DANCING WITH DEATH

Madagascar plague is spreading because relatives are digging up their Black Death corpses and DANCING as part of ancient Famadihana ritual

(more)