Interpretarea profețiilor

(Cu vremea, acest studiu poate fi tradus. Dar cine are vreme? …)
(Studiu preluat de aici)

INTRODUCERE: Unii spun că profețiile sunt foarte greu de înțeles, că fiecare interpretează după cum vrea el. Nu este adevărat. Ca în toate celelalte lucruri legate de Cuvântul și lucrarea Sa, Dumnezeu ne călăuzește și cu privire la înțelegerea profețiilor pe care ni le-a lăsat în Biblie.

I.  Ce este profeția biblică ? (Amos 3:7)

A.  Ceva deosebit de tipologia biblică (John 3:14-15)

 1. Tipologia privește înapoi (de la antetip la tip)  – profeția privește înainte
 2. Tipologia este bazată pe asemănări generale – profeția este specifică

B.  Ceva deosebit de promisiunile divine (II Pet.1:1-4) – a promite înseamnă a-ți da cuvântul că vei face sau nu vei face un anumit lucru

 1. Promisiunile au adesea un caracter general (Prov.22:6; Jer.29:13) – profețiile sunt
  întotdeauna specifice
 2. Promisiunile pot fi perpetue – profețiile au întotdeauna o împlinire finală
 3. Promisiunile au adesea un caracter personal (Heb.13:5) – făcute de o persoană pentru o altă persoană, despre ceva anumit, foarte bine precizat

C.  Ceva deosebit de presupunere

 1. Presupunerile sunt bazate pe ceea ce cunoaștem în prezent – profeția este bazată
  pe cunoașterea viitorului
 2. Presupunerile sunt adesea greșite (II Kng.18:29-35) – profeția (atunci când vine de la Dumnezeu) nu greșește niciodată

D.  Caracteristica adevăratei profeții

1. Profeția este unică fiind bazată pe caracterul lui Dumnezeu

 • a.  El este Etern
  (1)   Eternal în preexistența Sa (Ps.90:2; 93:2)
  (2)   Eternal în locuința Sa (Ex.3:14; Isa.57:15)
  (a)    Locuiește în eternitate
  (b)   Operează în timp
 • b.  El este omniștient (Ps.147:4; Heb.4:13)
  (1)  Cunoaște toate lucrurile
  (2)   Cunoaște lucrurile viitoare (Isa.46:10; 48:5-6; Acts 2:23;15:18)
 • c.  El este neschimbător (Ps.102:27; Mal.3:6; Heb.13:8)


2. Profeția este ancorată în revelația lui Dumnezeu

 • a.  Ea este un produs al revelației
  (1)   Definiție — Dumnezeu descoperă omului ceea ce n-ar putea niciodată cunoaște singur.
  (2)   Teme profetice — duh și suflet, cer și iad, trecut și viitor
 • b.  Ea nu poate fi produsă de om – profețiile omului sunt:
  (1)   Eronate
  (2)   Neclare — exemplul lui Nostradamus
  (3)   Neadevărate — chiar și când a nimerit-o este tot greșit
  (4)   Neclare — exemplul lui Nostradamus
  (5)   Neadevărate — chiar și când a nimerit-o este tot greșit


3. Profeția este are o rată de împlinire de 100%  – Cele trei teste ale unui profet

 • a.  I se împlionesc profețiile ? (Deut.18:22)
 • b.  Este în armonie cu restul Cuvântului lui Dumnezeu ? (Isa.8:19-20)
 • c.  Îi face pe oameni să i se închine adevăratului Dumnezeu ? (Deut.13:1-5)

4. Profeția este înțeleasă la nivelul duhului  (II Pet.1:16-21)

 • a.  Dată oamenilor lui Dumnezeu
 • b.  Dată pentru a fi înțeleasă
 • c.  Iluminată de Duhul lui Dumnezeu
 • d.  Lămurită ccelor ce studiază

II.   Prerechizite spirituale pentru interpretarea Bibliei

 • A.   Credința personală în Christos – Mântuire (I Cor.2:14)
 • B.   Credință în Cuvântul lui Dumnezeu (I Tes.2:13; cf.Evrei11:6)
 • C.   Dorință arzătoare de a primi mesajul divin (Prov.18:1)
 • D.   Rugăciune pentru călăuzire (Ps.119:18)
 • E.   Câlăuzirea Duhului (I Cor.2:9-14; Ps.36:9)
 • F.   Teama de Dumnezeu (Ps.25:12,14; Prov.1:7; 9:10; 15:33)
  – include dorința de a împlini adevărul aflat
 • G.   AScultare de Cuvântul descoperit (Ioan 7:17; 8:31-32)

III.     Reguli pentru interpretarea Bibliei

 • A.   Regula cuvintelor
  1.   Fiecare cuvânt este important (Prov.30:5-6)
  2.   Fiecare cuvânt are un sens contemporan
  3.   Instrumente de studiu: dicționare, al limbii române și al Bibliei
  4.   Definițiile de dicționar lingvistic se corectează cu definițiile din dicționarul Bibliei. Un dicționar care definește mila ca dragoste supremă a lui Dumnezeu este greșit și trebuie corectat cu definiția pe care o dă Biblia despre milă, dragoste și Dumnezeu. – 1 Sam.9:9; Mat.1:23
  5.   Toate cuvintele au sensul lor. Biblia este inspirată verbal (fiecare cuvânt) și plenar (ales în contextull întregului Bibliei).
 • B.  Regula textului
  1.  Caută sensul fiecărei propoziții  (Neemia 8:8)
  2.  Cheia fiecărui pasaj este sensul cel mai clar al lui
  3.  Instrumente de lucru: cărți de gramatică, câteva comentarii Biblice
  4.  Ex: În Matei 22:31-32 Domnul Isus folosește gramatica ca să convingă
 • C.  Regula contextului
  1.  Fiecare interpretare în parte trebuie să fie în acord cu tot Cuvântul lui Dumnezeu (Fapte 20:27)
  2.  Fiecare adevăr parțial trebuie să se încadreze în adevărurile contextului. Aceasta include contextul istoric, geografic, tradițional, literal, scopul întregului pasaj, de cel care vorbește, de cei cărora le vorbește, de evenimentele descrise în text, de contextul dispensațional și de toate celelalte variabile din context
  3.  Instrumente de lucru: Dicționare Biblice și enciclopedii, Atlas Biblic, cărți de referință pentru istoria și geografia Bibliei și pentru obiceiurile de atunci
  4.  Ex: Teologia ,,de sub soare“ folosită în Eclesiastul 1:18; 2:11, 15-16, 24; 4:2-3
 • D.  Regula comparării
  1.  Compară adevăruri spirituale cu adevăruri de aceeași natură (1 Cor.2:13)
  2.  Sprijină adevărul din text cu alte texte despre același lucru
  3.  Instrumente de lucru: concordanță Biblică, trimiterile de sub versetele biblice
  4.  Exemplu:  Rom.9:27 susținut prin Rom.11:26
  5.  Examplu:  Ps.22:22; Evrei 2:12; Mat.26:30
 • E.  Regula construcției
  1.  O învățătură trebuie construită pe altă învătătură (Isa. 28:9-10)
  2.  O doctrină trebuie construită pe toate informațiile pe care ni le dă Biblia despre acel subiect
  3.  Instrumentede lucru:  Cărți de Teologie Sistematică
  4.  Suferințele Domnului Isus:  Ioan 5:39; Luce 24:25-27, 44-46
 • F.  Regula dispensațiilor
  1.  Învață să împarți drept Cuvântul lui Dumnezeu (II Tim.2:15)
  2.  Respectă dispensațiile diferite ale dialogului lui Dumnezeu cu oamenii
  3.  Instrumente de lucre: Rightly Dividing the Word de C. I. Scofield;
  Adevărul dispensațional, de Clarence Larkin
  4.  Studiază dispensațiile biblice:  Efes. 3:2-6
  5.  Exemplu:  mâncarea — Deut.14:1-20 comparat cu 1 Tim.4:3-5
 • G. Regula aplicării practice a textului
  1. Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu și de folos pentru credincios (2 Tim.3:16-17)
  2. Niciun vaerset nu este înțeles până ce nu are o însemnătate pentru tine
  3. Instrumente de lucre: Cărți devoționale de viață creștină practică
  4. Exemple: 1 Cor.10:6-11; Rom.15:4

IV.        The Laws of Prophetic Interpretation

A.            The Law of Literal Interpretation

1.            The words of prophecy should be taken in their plain, literal sense unless text or context gives compelling evidence

that the language is figurative.

2.            Examples

a.            Josiah (I Kings 13:1-2; II Kings 23:15-16)

b.            Cyrus (Isa.44:28; 45:1-4,13; II Chron.36:22-23)

c.            Virgin Birth (Isa.7:14; Matt.1:20-23)

d.            Voice in the Wilderness (Isa.40:3; Luke 1:80; Matt.3:1)

B.         The Law of Figurative Language

1.            Figurative language is used in prophecy to teach literal truth.

a.            Similes [using like or as] (Rev.1:12-17)

b.            Metaphors

(1)  Rev.1:5 — �washed us from our sins in his own blood�

(2)  Rev.3:8 — �an open door�

2.            The symbols of prophecy are explained in prophecy

a.            Identified in immediate context (Rev.1:12,16,20; 12:9)

b.            Identified elsewhere in the Bible (Rev.13:1 w/ Dan.7:1- 3,7,23-24)

c.            Identified by common sense (Rev.6:4; red=blood; bloodshed)

C.            The Law of Time Perspective

1.            God views prophecy from the perspective of eternity (Isa.57:15)

2.            Prophecy may be described in future, present or even past tense

Illustration:  Isaiah 53 — The Suffering Saviour

VERSE         PAST         PRESENT              FUTURE

1                     X                      X

2                                                                     X

3                     X                      X

4                     X

5                     X                      X

6                     X

7                     X                      X

8                     X

9                     X

10                     X                                              X

11                                                                     X

12                     X                                              X

D.            The Law of Condensed Intervals

1.            In prophetic passages, two events which greatly separated by time may be spoken of together without any mention of

any time interval

a.            Luke 4:16-21 w/ Isa.61:1-3

b.            Zech. 9:9-10

2.            Sometimes prophecy only recognizes certain mountain peaks of prophecy which from a distance seem very close

together but from the standpoint of those in the valleys between them may seem very far apart.

E.            The Law of Double Reference

1.            Some prophecies are partially fulfilled in history only to be completely fulfilled at a later time

2.            Examples

a.            Hos.11:1 w/ Matt.2:14-15

b.            II Sam.7:12-16 [Solomon – Christ]

c.            Babylon destroyed — Jer.50&51 w/ Rev.18:9-21

F.            The Law of Conditional Prophecy

1.            Prophecy is not conditional unless stated or demonstrated to be so.

2.            Examples of conditional prophecy

a.            Gen.2:16-17

b.            Deut.28:1,15; 30:15-18; cp.31:28-29

c.            Jonah 3:1-10; 4:1-2

G.            The Law of Historical Progression

1.            Each age of Bible inspiration adds more detail and depth to the basic themes of prophecy  [Ill. Num24:14 to Daniel to

Revelation]

2.            Many prophetic truths will be easier to understand as those events draw nearer  (Dan.12:8-10)

V.         The History of Prophetic Interpretation

-as defined by the kingdom age and the return of Christ

A.            The Early Age of Premillenialism

-during the first two centuries after Christ everyone was premillenial

B.            The Rise of Amillenialism

-amillenialism begin with Origen and others in the school of Alexandria, Egypt and spread to the west through the teaching of

Augustine

C.            The Rise of Postmillenialism

-postmillenialism, the teaching that the world would grow better and better until climaxing in a golden age, was popularized by

Daniel Whitby (1638-1735) in the seventeenth century

D.            The Revival of Premillenialism

-premillenialism revived as a major force in the nineteenth century as a renewed emphasis on the Bible and its literal

interpretation

E.         Major Views Held Today

1.            The premillenial view held by those who take the Bible literally

2.            The conservative amillenial view held by those who believe in a literal heaven and hell, a literal resurrection, a future

judgment on both the righteous and the wicked and a second coming of Christ while rejecting the kingdom age

3.            The conservative postmillenial view by Reconstructionists who believe that they, through revival, education and

political efforts, will bring the world to a time of peace and righteousness before Christ returns

4.            The liberal postmillenial view which rejects the literal resurrection of the body and the actual second coming of Christ

VI.        The Major Themes of Bible Prophecy

A.            The History of the Gentiles

B.            The First Coming of Christ

C.            Israel and the Covenants

D.            The Church Age

E.            The Rapture and Tribulation Period

F.            The Second Coming of Christ

G.            The Kingdom Age

H.            The Judgments

I.            The Eternal State

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s