1. Cand, cum si de ce?

Orice tentativa de a cladi un sistem “teologic” bazat pe datele oferite de Cuvintul lui Dumnezeu trebuie sa fie o intreprindere caracterizata de smerenie si umilinta, caci avem de a face cu “oracolele lui Dumnezeu” (Rom. 3:2) iar responsabilitatea de a-L reprezenta pe Dumnezeu si adevarul Sau inaintea oamenilor este extraordinar de mare.

Dintre toate domeniile teologiei, escatologia este sectorul in care trebuie sa dam dovada de cea mai mare umilinta. Asta inseamna ca in discutiile noastre nu au ce cauta nici orgoliul celui care crede ca e stie pe toate si nici dispretul fata de cei ce nu au ajuns sa ne impartaseasca in totul opiniile despre ordinea exacta a evenimentelor legate de revenirea Domnului Isus.

In opinia multor scolari biblici, profetia nu constituie un fel de istorie scrisa mai dinainte. Sa luam de exemplu profetiile facute in Vechiul Testament despre Mesia. Oricine a putut lua cunostinta de citeva detalii despre cum va avea sa fie viata Lui paminteasca, despre locul nasterii, despre suferintele indurate, etc. Dar nimeni nu ar fi putut scrie o Evanghelie inainte de promisa Lui intrupare.

A trebuit ca sa vina El personal mai intii, sa ia chip de om si sa traiasca printre noi plin de har si de adevar, pentru ca noi sa putem privi slava Lui si sa-L cunoastem asa cum este. La fel stau lucrurile si cu profetiile despre vremurile viitoare. Adevarata versiune a evenimentelor legate de revenirea Sa pe pamint nu se va putea scrie decit atunci si acolo. Ce avem astazi la dispozitie sint numai fragmente de cronica, detalii izolate menite sa ne serveasca doar ca niste veritabile “indicatoare de drum” sau borne kilometrice. Din cind in cind identificam cite un eveniment cu un text profetic si primim confirmarea ca istoria se afla pe drumul anuntat mai dinainte de Dumnezeu. Nimeni n-ar trebui sa se astepte ca toate textele profetice sa-si gaseasca implinirea in propria lui generatie.

Escatologia este domeniul in care este normal ca nu toti teologii sa aiba aceiasi parere. Chiar si intre cei ce impartasesc in general acelasi punct de vedere in aproape toate privintele, exista deosebiri in anumite lucruri. Cele mai multe deosebiri de pareri sint in problema interpretarii capitolului 20 din cartea Apocalipsei, care se refera la imparatia de o mie de ani, dar nu se limiteaza numai la acest subiect.

I. SEMNELE VENIRII SALE

Scriptura ne prezinta o serie de evenimente care pot servi ca semne ale revenirii Domnului Isus.

1. Unul dintre ele este proclamarea Evangheliei in toate tarile lumii (Mat. 24:14; Marcu 13:10)

“Evanghelia aceasta a Imparatiei va fi propovaduita in toata lumea, ca sa slujeasca de marturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfirsitul”.

2. Un alt semn al sfirsitului va fi faptul ca un mare numar din cei dintre neamuri vor face deja parte din Biserica (Mat. 8:11; Luca 2:32; Fapte 15:14; Rom. 9:24-26; 11:25; 15:8-12; Efes. 2:11-20).

Pavel scrie: “Fratilor, pentru ca sa nu va socotiti singuri intelepti, nu vreau sa nu stiti taina aceasta: O parte din Israel a cazut intr-o impietrire, care va tinea pina va intra numarul deplin al Neamurilor”.

3. Scriptura ne mai anunta ca inaintea revenirii Domnului multi evrei se vor intoarce la El si vor crede (Rom. 11:14-15, 25-32; 2 Cor. 3:14- 16). Pavel scrie: “Si atunci tot Israelul va fi mintuit, dupa cum este scris: Izbavitorul va veni din Sion, si va indeparta toate nelegiuirile de la Iacov. Acesta va fi legamintul pe care-l voi face cu ei, cind le voi sterge pacatele”. In ce priveste Evanghelia, ei sint vrajmasi, si aceasta spre binele vostru; dar in ce priveste alegerea, sint iubiti, din pricina parintilor lor. Caci lui Dumnezeu nu-I pare rau de darurile si de chemarea facuta” (Rom. 11:26-29).

Contrastind viitoarea lor convertire cu impietrirea in care au cazut acum evreii, Pavel scrie:

“Caci, daca lepadarea lor a adus impacarea lumii, ce va fi primirea lor din nou, decit viata din morti?” (Rom. 11:15)

Ezechiel anunta in capitolul 37 al cartii sale ca Israelul va trai o intoarcere la viata in doua etape: mai intii o refacere fizica, si apoi o inviere spirituala. Cu alte cuvinte trebuie sa asistam mai intii la o refacere nationala si politica a Israelului si numai dupa aceea la una spirituala.

4. Un al patrulea semn al revenirii Domnului Isus va fi lepadarea de credinta si vremurile de necaz si strimtorare (Mat. 24:9-12; Marcu 13:9-13; Luca 21:22-24; 2 Tesal. 2:3, 4; 1 Tim. 4:1-3; 2 Tim. 3:1-5)

Apostazia sau lepadarea de credinta nu trebuie confundata cu greselile doctrinare sau cu abaterile de la unele doctrine biblice. Asemenea stari au fost prezente in toata istoria Bisericii. Cind Noul Testament vorbeste despre venirea unei Apostazii care va fi un semn al revenirii Domnului, ea vorbeste despre o totala, categorica si constienta renuntare la credinta si ascultarea fata de Dumnezeu. Oamenii vor incepe sa I se impotriveasca pe fata lui Dumnezeu, preferind sa se alipeasca de invataturi “ale dracilor”.

5. Un alt semn al sfirsitului va fi aparitia pe scena lumii a unui “om al pacatului” supranumit: Antichrist (2 Tesal. 2:1-12; 1 Ioan 2:18, 21, 22; 4:3; 2 Ioan 7; Apoc. 13. Desi spiritul lui antichrist se manifesta in sistemul lumii si in aparitia multor impotrivitori ai credintei, Antichristul care va veni va fi cu totul altceva: un om cu capacitati extraordinare, posedat si imputernicit de insusi Diavolul pentru a conduce lumea intr-o impotrivire fatisa fata de Dumnezeu.

6. Un al saselea si final semn al revenirii Domnului Isus va fi succesiunea de evenimente descrise de Domnul Isus in discursul de pe muntele Maslinilor, asa cum este el inregistrat in Matei 24, Marcu 13 si Luca 21. Aceste semne si minuni includ razboaie, foamete, cutremure de pamint, profeti mincinosi, precum si perturbatii cosmice de ale caror natura nu putem fi prea siguri astazi. Un studiu amanuntit al Vechiului Testament va scoate la iveala posibilitatea unor cataclisme care “vor zgudui lumea” (Isaia 34:4; Ezec. 32:7, 8).

II. NATURA VENIRII SALE

Din studierea pasajelor care ne vorbesc despre revenirea Domnului Isus, intelegem ca El:

se va intoarce in mod personal si vizibil (Mat. 24:44; 26:64; Marcu 13:26; Luca 21:27; Fapte 1:11; 3:20, 21; 1 Cor. 15:23; Filip. 3:20; Col. 3:4; 1 Tesal. 2:19; 3:13; 4:13-5:4; 2 Tim. 4:8; Tit 2:13; Evrei 9:28; Apoc. 1:7),

va veni deodata, prin surpriza (Mat. 24:27-44; 25:1-13; Marcu 13:32-37; 1 Tesal. 5:2, 3; Apoc. 3:3; 6:15)

va veni in slava si biruitor (Mat. 24:30; 1 Tesal. 4:16; 2 Tesal. 1:7-10).

Probabil ca daca ar trebui sa alegem un singur pasaj care sa ne pregateasca pentru venirea Domnului nu am putea gasi altul mai bun ca acesta:

“Nu voim, fratilor, sa fiti in necunostinta despre cei ce au adormit, ca sa nu va intristati ca ceilalti, care n-au nadejde. Caci daca credem ca Isus a murit si a inviat, credem si ca Dumnezeu va aduce inapoi impreuna cu Isus pe cei ce au adormit in El. Iata, in adevar, ce va spuneam, prin Cuvintul Domnului: noi cei vii, care vom raminea pina la venirea Domnului, nu vom lua-o inaintea celor adormiti. Caci insusi Domnul, cu un strigat, cu glasul unui arhanghel si cu trimbita lui Dumnezeu, Se va pogori din cer, si intii vor invia cei morti in Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi ramas, vom fi rapiti toti impreuna cu ei, in nori, ca sa intimpinam pe Domnul in vazduh; si astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mingiiati-va dar unii pe altii cu aceste cuvinte. Cit despre vremi si soroace, n-aveti trebuinta sa vi se scrie, fratilor. Pentru ca voi insiva stiti foarte bine ca ziua Domnului va veni ca un hot noaptea. Cind vor zice: “Pace si liniste!” atunci o prapadenie neasteptata va veni peste ei, ca durerile nasterii peste femeia insarcinata; si nu va fi chip de scapare. Dar voi, fratilor, nu sinteti in intunerec, pentru ca ziua aceea sa va prinda ca un hot” (1 Tesal. 4:13-5:4).

III. SCOPUL VENIRII SALE

Conform Noului Testament, scopul venirii Domnului Isus este intreit:

(1) – ca sa-i invieze pe cei morti (Ioan 5:28, 29; 6:39, 40, 44, 54; 11:24; Fapte 24:15; 1 Cor. 15:23; 1 Tesal. 4:15-17)

(2) – ca sa judece (Mat. 13:30, 40-43, 49; 25:31-46; Ioan 12:48; Fapte 24:25; Rom. 2:5-16; 1 Tesal. 4:14-5:4; 2 Tesal. 1:7-10; 2 Petru 3:3- 13) Aceasta judecata va aduce mintuirea deplina a celor credinciosi (Luca 21:25-28; Rom. 8:23; Efes. 1:13, 14; 4:30; Filip. 3:20, 21; 1 Petru 1:3-5), si condamnarea vesnica a tuturor celor rai (Mat. 13:37- 43; 25:31-46; 2 Tesal. 1:7-10; Rom. 2:5-16)

(3) – ca sa restaureze imparatia Davidica si sa implineasca destinul Israelului (Luca 1:31-33; Fapte 1:3; 3:19; 15:13-18)

(4) – ca sa readuca intrega creatie la starea originala de neprihanire si armonie (Mat. 19:28; Fapte 3:21; Rom. 8:21; Evrei 1:10-12; 12:26- 28; 2 Petru 3:13; Apoc. 21:1)

Biblia ne spune ca din pricina pacatului savirsit de primii oameni, tot pamintul se afla astazi sub blestem. Pavel ne scrie ca nu numai omul, ci intreaga creatie a intrat in robia stricaciunii: “Caci firea a fost supusa desertaciunii, nu de voie, ci din pricina celui care a supus-o, cu nadejdea insa, ca si ea va fi izbavita din robia stricaciunii, ca sa aiba parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu” (Rom. 8:20-21).

Fara nici o indoiala, Noul Testament ne spune ca scopurile revenirii lui Hristos sint invierea mortilor si judecata finala. Ne vom opri putin asupra fiecareia in parte. Cel mai cunoscut capitol dedicat invierii este 1 Corinteni 15:

“Iar daca se propovaduieste ca Hristos a inviat din morti, cum zic unii dintre voi, ca nu este o inviere a mortilor? Daca nu este o inviere a mortilor, nici Hristos n-a inviat. … Dar acum, Hristos a inviat din morti, pirga celor adormiti. Caci daca moartea a venit prin om, tot prin om a venit si invierea mortilor. Si dupa cum toti mor in Adam, tot asa, toti vor invia in Hristos; dar fiecare la rindul cetei lui. Hristos este cel dintii rod; apoi la venirea Lui, cei ce sint ai lui Hristos. In urma, va veni sfirsitul, cind El va da Imparatia in miinile lui Dumnezeu Tatal, dupa ce va fi nimicit orice domnie, orice stapinire si orice putere. Caci trebuie ca El sa imparateasca pina va pune pe toti vrajmasii sub picioarele Sale. Vrajmasul cel din urma care va fi nimicit, va fi moartea. Dumnezeu, in adevar, “a pus totul sub picioarele Lui”.

Dar cind zice ca totul I-a fost supus, se intelege ca afara de Cel ce I-a supus totul. Si cind toate lucrurile Ii vor fi supuse, atunci chiar si Fiul Se va supune Celui ce I-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu sa fie totul in toti. … Dar va zice cineva: “Cum inviaza mortii? Si cu ce trup se vor intoarce?” Nebun ce esti! Ce semeni tu nu inviaza, daca nu moare mai intii. Si cind sameni, sameni nu trupul care va fi, ci doar un graunte, cum se intimpla: fie de griu, fie de alta saminta. Apoi Dumnezeu ii da un trup, dupa cum voieste; si fiecarei seminte ii da un trup al ei. Nu orice trup este la fel; ci altul este trupul oamenilor, altul este trupul dobitoacelor, altul este trupul pasarilor, altul al pestilor. Tot asa, sint trupuri ceresti si trupuri pamintesti; dar alta este stralucirea trupurilor ceresti; si alta a trupurilor pamintesti. Alta este stralucirea soarelui, alta stralucirea lunii, si alta este stralucirea stelelor; chiar o stea se deosebeste in stralucire de alta stea. Asa este si invierea mortilor. Trupul este semanat in putrezire, si inviaza in neputrezire; este semanat in ocara, si inviaza in slava; este semanat in neputinta, si inviaza in putere. Este semanat trup firesc, si inviaza trup duhovnicesc. Daca este un trup firesc, este si un trup duhovnicesc. De aceea este scris: “Omul dintii Adam a fost facut un suflet viu”. Al doilea Adam a fost facut un duh datator de viata. Dar intii, vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc; ce este duhovnicesc, vine pe urma. Omul dintii este din pamint, pamintesc; omul al doilea este din cer. Cum este cel pamintesc, asa sint si cei pamintesti; cum este Cel ceresc, asa sint si cei ceresti. Si dupa cum am purtat chipul celui pamintesc, tot asa vom purta si chipul Celui ceresc. Ce spun eu, fratilor, este ca nu poate carnea si singele sa mosteneasca Imparatia lui Dumnezeu; si ca, putrezirea nu poate mosteni neputrezirea.

Iata, va spun o taina: Nu vom adormi toti, dar toti vom fi schimbati, intr-o clipa, intr-o clipeala din ochi, la cea din urma trimbita. Trimbita va suna, mortii vor invia nesupusi putrezirii, si noi vom fi schimbati. Caci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, sa se imbrace in neputrezire, si trupul acesta muritor sa se imbrace in nemurire. Cind trupul acesta supus putrezirii, se va imbraca in neputrezire, si trupul acesta muritor se va imbraca in nemurire, atunci se va implini cuvintul care este scris: “Moartea a fost inghitita de biruinta. Unde iti este biruinta, moarte? Unde iti este boldul moarte?” (1 Cor. 15:12, 13, 20-29, 35-55)

Probabil ca cea mai complecta descriere a judecatii este cea pe care o putem gasi in Romani 2:

“Si crezi tu, omule, care judeci pe cei ce savirsesc astfel de lucruri, si pe care le faci si tu, ca vei scapa de judecata lui Dumnezeu? Sau dispretuiesti tu bogatiile bunatatii, ingaduintei si indelungei Lui rabdari? Nu vezi tu ca bunatatea lui Dumnezeu te indeamna la pocainta? Dar, cu impietrirea inimii tale, care nu vrea sa se pocaiasca, iti aduni o comoara de minie pentru ziua miniei si a aratarii dreptei judecati a lui Dumnezeu, care va rasplati fiecaruia dupa faptele lui. Si anume, va da viata vesnica celor ce, prin staruinta in bine cauta slava, cinstea si nemurirea; si va da minie si urgie celor ce, din duh de gilceava, se impotrivesc adevarului si asculta de nelegiuire. Necaz si strimtorare va veni peste orice suflet omenesc care face raul: intii peste Iudeu, apoi peste Grec. Slava, cinste si pace va veni insa peste oricine face binele: intii peste Iudeu, apoi peste Grec. Caci inaintea lui Dumnezeu nu se are in vedere fata omului. Toti cei ce au pacatuit fara lege, vor pieri fara lege. Toti cei ce au pacatuit avind lege, vor fi judecati dupa lege. Pentru ca nu cei ce aud Legea sint neprihaniti inaintea lui Dumnezeu, ci cei ce implinesc legea aceasta vor fi socotiti neprihaniti. Cind Neamurile, macar ca n-au lege, fac din fire lucrurile Legii, prin aceasta ei, care n-au o lege, isi sint singuri lege; si ei dovedesc ca lucrarea Legii este scrisa in inimile lor; fiindca despre lucrarea aceasta marturiseste cugetul lor si gindurile lor, care sau se invinovatesc sau se dezvinovatesc intre ele. Si faptul acesta se va vedea in ziua cind, dupa Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca, prin Isus Hristos, lucrurile ascunse ale oamenilor” (Rom. 2:3-16).

Cartea Apocalipsei ne prezinta urmatoarea descriere a judecatii de pe urma:

“Apoi am vazut un scaun de domnie mare si alb, si pe Cel ce sedea pe el. Pamintul si cerul au fugit dinaintea Lui, si nu s-a mai gasit loc pentru ele. Si am vazut pe morti, mari si mici, stind in picioare inaintea scaunului de domnie. Niste carti au fost deschise. Si a fost deschisa o alta carte, care este cartea vietii. Si mortii au fost judecati dupa faptele lor, dupa cele ce erau scrise in cartile acelea. Marea a data inapoi pe mortii care erau in ea; Moartea si Locuinta mortilor au dat inapoi pe mortii care erau in ele. Fiecare a fost judecat dupa faptele lui. Si Moartea si Locuinta mortilor au fost aruncate in iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost gasit scris in cartea vietii, a fost aruncat in iazul de foc” (Apoc. 20:11-15).

Pavel intreaba cu toata puterea:

“Dar pentru ce judeci tu pe fratele tau? Sau pentru ce dispretuiesti tu pe fratele tau? Caci toti ne vom infatisa inaintea scaunului de judecata al lui Hristos. Fiindca este scris: “Pe viata Mea Ma jur, zice Domnul, ca orice genunchi se va pleca inaintea Mea, si orice limba va da slava lui Dumnezeu”. Asa ca fiecare din noi are sa dea socoteala despre sine insusi lui Dumnezeu” (Rom. 14:10-12).

30 comments on “1. Cand, cum si de ce?

 1. ARTICOL CE MERITA CITIT ,,,LECTIA ADEVARULUI //ParinteleDiacon Gh. Istoria pamantului a fost lunga si anevoioasa. Cei care au trait pe aceasta planeta au cunoscut suferinta, opresiunea si durerile de cap. Aceasta tragica realitate face ca promisiunea Bibliei in legatura cu revenirea lui Iisus, pentru a pune capat domniei raului si sa creeze un cer si un pamant nou sa fie si mai pretioasa. Dar au trecut 2000 de ani de cand aceasta promisiune a fost facuta. Exista vreun semnal ca ar putea sa se implineasca in curand? Iisus insusi a descris in mod categoric evenimentele ce vor precede revenirea Sa. implinirea urmatoarelor patru profetii detaliate ne anunta ca El trebuie sa vina foarte curand

  1)Ati observat cat de fragile sunt tratatele de pace in zilele noastre? Orientul Mijlociu se afla pe o groapa plina de praf de pusca gata sa explodeze. Apoi Irlanda de Nord si fostele Republici Sovietice reprezinta focare de tensiune si conflicte. Odata cu prabusirea Imperiului Sovietic arsenalul nuclear se afla intr-o nesiguranta mai mare decat inainte. Nu cu mult timp in urma, US News & World Report il cita pe generalul rus Viktor Samolikov care declara: „Prea multe persoane neautorizate au acces la depozitele nucleare”. in timp ce Statele Unite si fostele republici Sovietice colaboreaza la dezarmarea nucleara, natiuni ca India, Pakistan, Iran si Corea de Nord isi construiesc in tacere arsenalul nuclear.

  Ca si cand amenintarea nucleara nu ar fi de ajuns de serioasa, armele chimice si biologice ne sporesc ingrijorarea. Liderii nostri trebuie sa faca fata diferitelor grupuri teroriste care ameninta pacea si armonia mondiala. Iisus s-a referit la zilele noastre cand a declarat: „Oamenii isi vor da sufletul de groaza in asteptarea lucrurilor care se vor intampla pe pamant;” El se va intoarce la timpul cand rasa umana va avea capacitatea de autodistrugere. El va veni la data cand liderii mondiali vor discuta despre pace dar se vor inarma de razboi. El va reveni la timpul cand instabilitatea nationala va creste. El se va intoarce la timpul exact al istoriei cand omenirea va astepta cu infrigurare anihilarea ei. Dar Cuvantul lui Dumnezeu este plin de speranta. Aceasta lume nu va fi distrusa de exploziile nucleare finale. Hristos se va intoarce inainte ca omenirea sa transforme planeta noastra in cenusa. Ajutorul va veni. Sa fim siguri de acest lucru.

  2)Numai o privire superficiala asupra a ceea ce se intampla in societate este de ajuns. Violenta si crima se raspandesc ca o plaga in suburbiile altadata atat de sigure. Crimele adolescentilor au iesit de sub control. Si nu este de mirare. La data in care un copil american implineste 12 ani, el sau ea va fi vazut paisprezece mii de scene de violenta la televizor! Un articol publicat recent in US News & World Report prezinta un comentariu trist: „Disputele dintre copiii care altadata erau rezolvate cu un sarut de impacare acum sunt transate cu pistolul. La cateva sute de ore mor mai multi tineri decat au murit in razboiul din Golful Persic.”

  Scolile americane au devenit adevarate campuri de batalie. in fiecare an 6.250 de profesori sunt amenintati cu agresiune fizica si aproape doua sute de mii de elevi lipsesc de la cursuri de teama pericolelor armelor de foc. in fiecare an, in America au loc aproape 1,8 milioane de crime violente. Rata curenta a divorturilor este incredibila. in Statele Unite, in anul 1870 exista un divort la 34 de casatorii; in anul 1900, un divort la 12 casatorii; in 1930 unul la 6 casatorii, iar incepand cu 1990, un divort la 2 casatorii.

  in societatea noastra, imoralitatea sexuala reprezinta un meniu obisnuit pentru televiziune si industria filmelor. Cultura noastra considera relatiile extramaritale si concubinajul ca fiind normale. Pornografia nu numai ca este acceptata dar este populara. intr-un studiu recent al site-urilor pornografice, cercetatorii au descoperit pe internet 917.410 de fotografii cu scene sexuale explicite si scurte videoclipuri.

  Biblia declara ca in zilele din urma oamenii vor fi „iubitori mai mult de placeri decat iubitori de Dumnezeu.” Douazeci si opt la suta dintre alcoolici sunt tineri sub varsta de 18 ani, iar consumul cu cocaina a crescut cu 400%. Conditia morala si sociala a lumii noastre indica faptul ca ne aflam la granita imparatiei lui Dumnezeu.

  3)Iisus ne-a avertizat nu doar in privinta problemelor politice si sociale dar si cu privire la lumea naturala. El a profetizat ca: „pe alocurea vor fi cutremure de pamant, foamete si ciumi” . Ne asteptam ca la sfarsitul timpului intreaga natura sa fie destabilizata. Vom fi surprinsi de furtuni puternice si de uragane devastatoare.
  Lipsa hranei este o experienta comuna in zilele noastre. Doua treimi din numarul copiilor din aceasta lume se nasc in tarile afectate de foamete. Aproximativ 57 de milioane de oameni mor in fiecare an datorita lipsei de hrana. Natiunile Unite raporteaza din cele 6 miliarde de fiinte omenesti, 60% sufera de malnutritie si 20% sunt infometati. Mentiunea lui Iisus despre cutremure reprezinta un alt exemplu al unei profetii care se implineste in timpul nostru. inainte de secolul 20 au fost doar 10 cutremure inregistrate cu mai mult de 6 grade pe scara Richter. Dar in timpul secolului 20 au avut loc cutremure care au lasat in urma mai mult de 1,9 milioane de victime omenesti. Crestinii vad aceasta realitate ca unul din semnele revenirii iminente a lui Iisus.

  4)Biblia a prevazut redesteptari false chiar inainte de revenirea lui Iisus. Se va manifesta un interes crescand fata de astrologie, fenomenele paranormale si comunicarea cu mortii.
  Conditiile actuale ale societatii noastre se potrivesc cu aceasta profetie. Peste tot in lume oamenii par a fi interesati de subiectul vietii de dupa moarte. Mai mult de doua mii de publicatii din Statele Unite contin rubrici astrologice si din ce in ce mai multi oameni consulta astrologia pentru a cunoaste viitorul. Dar exista o alta forta mult mai puternica care are o sursa supranaturala si care nu poate fi ascunsa de privirile oamenilor din lumea noastra. Nu este vorba de conspiratia miscarii New Age si nici de fenomenele satanice sau astrologice. Forta de care vorbesc este in mod simplu – Evanghelia. Iisus a spus ucenicilor sai: „Evanghelia aceasta a imparatiei va fi propovaduita in toata lumea ca sa slujeasca de marturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfarsitul.”

  Aceste profetii s-au implinit in zilele noastre si ele indica faptul ca Iisus este gata sa vina. Vestea cea buna a Evangheliei este raspandita pana la marginile pamantului. Barbati si femei au ocazia sa auda Cuvantul lui Dumnezeu. Acesta nu este un timp obisnuit. Acesta este un timp in care sa-ti deschizi inima pentru a-l primi pe Iisus. Acesta este un timp in care sa te pregatesti pentru venirea Lui. El va veni in curand!Amin.

  Like

 2. Citeam undeva… ca aceasta perioada in care traim,nici nu este descrisa in Biblie,ea fiind o prelungire a starii de Har,a milei Domnului,care asteapta sa ne intoarcem la El.
  Intradevar stricaciunea e prea mare,iar faptul ca masmedia permite ridicarea in slavi a vrajitorilor(fie ca e magie alba sau neagra)pe canalele principale Tv…parca e intradevar o perioada de decadere neintalnita in Scriptura,in care o natiune priveste,accepta si tace.

  Like

 3. Frati si Surori, va rog sa cititi biblia cu atentie…in Apocalipsa ni se spune clar ca aceasta “rapire” va avea loc la a sigilu al seaptelea la a seaptea trimbita. Apostolul Pavel confirma acest lucru in Corinteni 15 versetele 51-52 “Iata va spun o taina: nu vom adormi toti,dar toti vom fi schimbati, intro clipa, intro clipeala din ochi, LA CEA DIN URMA TRIMBITA” Deci este clar nu? Dece facem alte presupuneri? Dece credem alte doctrine? Unde scrie in biblie ca rapirea va fi inainte de necazul cel mare? Fratilor nu scrie nicaieri acest lucru. Realitatea este ca crestini vor trece prin necazul cel mare.Rapirea va fi chiar la urma.

  Liked by 1 person

 4. Biblia spune sa nu ne apucam la discutie asupra parerilor care ar putea sa ne desparta.

  Totusi, ca evreu, vreau sa va spun ca nu cred ca exista legatura intre “expresia” cea din urma trambita” si trambitele din Apocalipsa.
  Expresia era desprinsa din practica semnalului trambitelor de la ridicarea si deplasarea taberei evreilor din pustie in drumu din Egipt spre Canaan.
  In epistola nici nu scrie trambita a saptea, ci “ultima”. Erau cateva semnale pentru pregatire si la ultima se pleca.

  Pavel nu vorbeste in contextul Apocalipsei. Nici nu e sigur ca a citit-o. El a murit probabil inainte ca Apocalipsa sa circule.

  Aveti grija sa nu va dati parerile personale drept doctrine. Sunt multe alte texte care vorbesc deespre Rapire ca despre o scapare de “necazul care va veni peste lumea aceasta”.

  Daniel

  Like

 5. Daniel, te rog frumos sa-mi arati si mie unde in cuvintul lui Dumnezeu scrie ca va fi o “rapire” inainte de necazul cel mare??? Nu ma intereseaza sa aud teologie doctrinala tip “David Jeremiah”.Si ma-m saturat sa aud parerile oamenilor in special a celor care au nu stiu ce doctorat in teologie si striga cu voce tare la oameni sa-si de-ie cu parerea. Ci vreau pur si simplu din cuvintul Domnului-Biblia…Isus nea spus “Eu vam spus toate lucrurile astea din-ainte ca sa le stiti”…

  Like

 6. Si pentru mine nu conteaza cind a murit Pavel caci Dumnezeu a avut un plan cu fiecare in parte.
  Lui Pavel poate ia aratat unele lucruri care el nu lea scris sau poate i sa spus sa nu le scrie.
  Dece spune Pavel “Iata va spun o taina”????
  Imi pare rau ca multi isi dau cu parerea la ceva ce este foarte clar…desi multi crestini nu cred ca este posibil ca Dumnezeul lor cel bun sai treaca prin necazul cel mare…eu insa citesc litera cu litera si cred litera cu litera..

  Like

 7. Ruben, citirea cuvant cu cuvant este buna, dar nu cea mai buna. Trebuie sa corelezi versetele cu alte versete din alta parte, altfel o intelegere mecaniza te va face rob multor caraghiosenii.

  In ce priveste un raspuns detailat: Ruben imi ceri un lucru greu din cauza timpului si a spatiului redus de pe Blog.
  Te sfatuiesc sa cumperi o carte cu premilenism si vei gasi acolo toate argumentele si versetele.
  Iti trimit doar o plansa cu judecatile facuta de Larkin. Poti vedea cum armonizeaza el diferitele versete. Rapirea face posibila judecata bisericii inainte de revenirea Domnului la sfarsitul Necazului.

  Am avut un profesor care ne-a sfatuit sa nu fim dogmatici in aceasta problema. EU, spunea el, sunt pentru Rapirea dinainte de necazul cel mare, dar daca incepe necazul si mai suntem inca pe aici, trec la cei cu Rapirea la mijlocul necazului. Daca trece si mijlocul, ma convertesc la Rapirea de dupa Necazul cel Mare.
  Important este sa iubim pe frati si fim gata in orice clipa. Cum ar fi daca Rapirea ne-ar gasi certandu-ne despre … Rapire ?

  Daniel Branzai

  Liked by 1 person

 8. Daniel, te rog sa ma ierti daca te-am suparat cu ceva.Nu asta e intentia mea.Ma bucur ca pot discuta cu cineva.Nu mam gindit ca ma cert cu nimeni. Eu am citit multe carti referitoare la acest subiect care mai mult sint niste doctrine facute de niste teologi dea lungul anilor.Oricine nu intelege ceva sau i se pare greu de cuprinde poate sa ceara intelepciune de-la Domnul si i se va da. Acuma, si eu sint vinovat din cauza parerei mele in privinta cu multe subiecte…dar incerc sa clarific cu biblia cit pot de mult casa nu mai am “parere” ci o claritate profunda.
  Uite de exemplu la ora actuala “parerea” mea este ca ne aflam in ultima ORA.Ce inseamna ultima ORA? Pai daca pentru Dumnezeu o zi e ca o mie de ani si o mie de ani ca o zi atuncea aprox. 41 ani = o ORA. Am ajuns la “parerea” asta caci exista probabilitatea ca primul sigil din cele sapte scrise in Apocalipsa sa se fi deschis deja in 11 Sept.2001. Daca studiezi ce este scris in Apocalipsa,Zaharia,Daniel….despre acest calareti pe calul alb veti vedea ca exista aceasta posibilitate. Multi zic sa nu ne amestecam in subiectul asta dar eu cred ca este datoria fiecarui crestin sa incearca sa inteleaga prorociile despre vremurile din urma.
  Matei 24. De acea sint foarte atent sa urmaresc evenimentele globale care indeplinesc proroci.Acuma astept sa se deschida al doilea sigil…la care cred ca va fii o mare trezire spirituala.Domnul Isus Cristos sa fie cu noi toti,sa ne intoarcem de-la pacat…caci venirea lui este aproape.

  Like

  • Nu m-ai suparat deloc. Ma bucura interesaul tau. Numai ca eu nu am acum timpul necesar acestui dialog.
   Si eu cred ca profetiile ne-au fost lasate ca sa le citim si intelege. “Nu-i treaba voastra” nu este o scuza ca sa nu studiem o treime din Biblie. Petru spune ca “facem bine cand studiem profetiile luand seama ca la o lumina care lumineaza intr-un loc intunecat”.
   Ioan vorbeste si el despre “ceasul cel de pe urma” al zilelor de pe urma.

   Profetiile ne tin inima treaza si mintea ocupata cu ,,, lucrurile de sus.

   Like

 9. Eu sunt de acord cu rapirea dupa necazul cel mare din aceleasi argumente biblice ca si Ruben.
  Pozitia pretribulationista este predicata mai mult decat cea posttribulationista cu toate ca cmparand Matei 24:4-39 cu Apoc. 6:1-17, 7:9-14 si 8:1-7 reiese clar ca mai intai trebuie sa apara aceste lucruri si abia dupa aceea sa fie rapirea:

  Matei 24:

  4 Avertizarea
  5 Hristosi mincinosi
  6 razboaie
  7 foamete
  9 necazul cel mare
  29 semnul sfarsitului
  30 revenirea Domnului
  31 rapirea

  Like

  • cum a spus daniel…..mai precis cum zice CUVANTUL LUI DUMNEZEU(BIBLIA)……NOI TREBUIE SA FIM PREGATITI….ACESTA ESTE SCOPUL NOSTRU ….SCOPUL CREDINTEI….nu cand vine sfarsitu…sau cand este rapirea ….noi trebuie sa fim atenti sa nu ne VINDEM FRATELE…MAMA SAU PE TATA ETC….DUMNEZEU SA NE INTAREASC IN ZILELE ACESTEA ….

   Like

   • Cred ca se stie ca 30% din biblie este profetie. Sant de-acord cu fratii mei heinrich, stefan si daniel. Dar si cu Domnul Isus cand spune: Matei 24: 25 V-am spus deci aceste lucruri dinainte!

    Like

 10. Pace Voua Fratii de pretutindeni
  Dumnezeu nea ales pe unul fiecare in parte
  Copilor Lui Dumnezeu nu trebuie sai sperie sau sai intristeze nimic ce se intimpa in jurul nostru pentruca nusuntem singuri El Este Cu Noi Si In Noi pina la sfirsitul vremilor,

  Like

 11. 2 Tesaloniceni 2
  Cornilescu (RMNN)
  2 Cît priveşte venirea Domnului nostru Isus Hristos şi strîngerea noastră laolaltă cu El, vă rugăm, fraţilor,
  2 să nu vă lăsaţi clătinaţi aşa de repede în mintea voastră, şi să nu vă tulburaţi de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind dela noi, ca şi cum ziua Domnului ar fi şi venit chiar.
  3 Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip; căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă, şi de a se descoperi omul fărădelegii (Sau: omul păcatului), fiul pierzării,
  4 protivnicul, care se înalţă mai pe sus de tot ce se numeşte ,,Dumnezeu“, sau de ce este vrednic de închinare. Aşa că se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dîndu-se drept Dumnezeu.
  5 Nu vă aduceţi aminte cum vă spuneam lucrurile acestea, cînd eram încă la voi?
  6 Şi acum ştiţi bine ce -l opreşte ca să nu se descopere decît la vremea lui.
  7 Căci taina fărădelegii a şi început să lucreze; trebuie numai ca cel ce o opreşte acum, să fie luat din drumul ei.
  8 Şi atunci se va arăta acel Nelegiuit, pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale, şi -l va prăpădi cu arătarea venirii Sale.
  9 Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase,
  10 şi cu toate amăgirile nelegiuirii pentru ceice sînt pe calea pierzării, pentrucă n’au primit dragostea adevărului ca să fie mîntuiţi.
  11 Din această pricină, Dumnezeu le trimete o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună:
  12 pentruca toţi cei ce n’au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osîndiţi.
  13 Noi însă, fraţi prea iubiţi de Domnul, trebuie să mulţămim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci dela început Dumnezeu v’a ales pentru mîntuire, în sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului.
  14 Iată la ce v’a chemat El, prin Evanghelia noastră, ca să căpătaţi slava Domnului nostru Isus Hristos.
  15 Aşa dar, fraţilor, rămîneţi tari, şi ţineţi învăţăturile, pe cari le-aţi primit fie prin viu grai, fie prin epistola noastră.
  16 Şi însuş Domnul nostru Isus Hristos, şi Dumnezeu, Tatăl nostru, care ne -a iubit şi ne -a dat, prin harul Său, o mîngîiere vecinică şi o bună nădejde,
  17 să vă mîngîie inimile, şi să vă întărească în orice lucru şi cuvînt bun!

  Like

 12. Venirea Mantuitorului Isus devine un subiect care de la caz la caz,devine tot mai greu de inteles..unii spun ca nu traim vremea sfarsitului,alti spun ca traim…intrebarea mea este…cine are dreptate?Eu sunt convins ca marele eveniment asteptat de atati oameni care doresc sa plece acasa ,este pe cale sa porneasca…ISUS VINE IN CURAND..dar cand?biblia ne prezinta faptul ca in momentul in care evanghelia va fi propovaduita in toata lumea…P.S..adica in momentul in care toti locuitori pamantului vor auzi de Isus si marile si minunatele sale lucrari,atunci va veni pe nori cerului..Dupa parerea mea,problema cea mai mare nu este faptul cand vine,sau cum vine…cea mai mare problema care intradevar ar trebui sa ne dea de gandit este faptul….Cum si in ce stare ne va gasi Mantuitorul la revenirea Sa pe pamant…Suntem sau nu suntem pregatiti sal intampinam..Sa ne ajute domnul sa ne pocaim cu adevarat,Focul lui Isus sa arda in noi ca si o flacara mare,sal iubim si sai pazim poruncile,sa stam tari in credinta,indiferent de tot…CINE VA RABDA PANA LA SFARSIT,ACELA VA FI MANTUIT….AMIN

  Like

 13. Pingback: 1. Cand, cum si de ce? | Blogul lui yon nitoiu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s