6. Termeni escatologici

Terminologie escatologica

In Noul Testament sint folositi opt termeni sau expresii care se refera la revenirea Domnului Isus.

1. Cel dintii dintre ei este termenul “ziua” si derivatii lui compusi, dupa cum urmeaza:

ziua Domnului (1 Tesal. 5:2; 2 Petru 3:10; 2 Tesal. 2:2);

ziua Domnului nostru Isus (1 Cor. 1:8);

ziua lui Isus Hristos (Filip. 1:6);

ziua lui Hristos (Filip. 1:10; 2:16);

ziua cind se va arata Fiul omului (Luca 17:24, 30);

ziua lui Dumnezeu (2 Petru 3:12);

ziua in care Dumnezeu va judeca … prin Isus Hristos (Rom. 2:16 cf. Fapte 17L31);

ziua judecatii (Mat. 10:15; 11:22, 24; 12:36, 41, 42; 2 Petru 2:9; 3:7; 1 Ioan 4:17);

judecata zilei celei mari (Iuda 6);

ziua cea mare a Dumnezeului Celui Atotputernic (Apoc. 16:14);

ziua miniei si a aratarii dreptei judecati a lui Dumnezeu (Rom. 2:5);

ziua cea mare a miniei Lui (Apoc. 6:17);

ziua cercetarii (1 Petru 2:12);

ziua rascumpararii (Efes. 4:30);

ziua de apoi (Ioan 6:39, 40, 44, 54; 11:24; 12:48);

ziua aceea (Mat. 7:22; 24:36; Marcu 13:32; Luca 10:12, 17:31; 21:34; 2 Tesal. 1:10; 2 Tim. 1:12, 18; 4:8);

ziua (Mat. 25:13; Rom. 13:12; 1 Cor. 3:13; 1 Tesal. 5:4; Evrei 10:25;  2 Petru 1:19).

Expresia “ziua Domnului” (Yom Adonai) vine din Vechiul Testament. Semnificatia termenului este aceea ca Domnul Isus va reveni ca Judecator al omenirii si ca Mintuitor al Bisericii. Termenul zi este folosit de aproximativ cincizeci de ori in Noul Testament ca o referire la revenirea Domnului Isus.

2. Desi expresia a doua venire a lui Hristos nu se gaseste ca atare in Noul Testament, intilnim foarte frecvent verbul “a veni” si derivatele sale. Accentul este pus pe reintoarcerea Lui personala. Exista cam 36 de astfel de pasaje care ne anunta reintoarcerea Sa: Matei 16:27, 28; 24:30, 42, 44; 25:31; 26:64; Marcu 8:38; 13:26, 35; 14:62; Luca 9:26; 12:37, 40; 18:8; 21:27; Ioan 14:3, 18; 1 Corinteni 11:26; 2 Tesaloniceni 1:10; Evrei 10:37; Iuda 14; Apocalipsa 1:5; 3:11; 4:8; 16:15; 22:7, 12, 20.

3. Noul Testament mai foloseste si termenul Parusia, tradus de obicei prin Venirea. Acest termen subliniaza maretia si solemnitatea cu care va reveni Hristos. El este folosit de saptesprezece ori in Noul Testament: Matei 24:3, 27, 37, 39; 1 Corinteni 15:23; 1 Tesaloniceni 2:19; 3:13; 4:15; 5:23; 2 Tesaloniceni 21, 8; Iacov 5:7, 8; 2 Petru 1:16; 3:4, 12; 1 Ioan 2:28.

4. Noul Testament mai foloseste de sapte ori si termenul Telos, tradus prin Sfirsitul. Acest termen este folosit in: Matei 10:22; 24:6, 14; Marcu 13:7, 13; Luca 21:9; 1 Corinteni 1:8; 15:24; 1 Petru 4:7.

 5. Un alt termen folosit in Noul Testament este Sunteleia, cu semnificatia de deznodamint final, implinire. In urmatoarele pasaje, el se refera la revenirea Domnului Isus: Matei 13:39, 40, 49; 24:3;  28:20; Evrei 9:26.

 6. Un alt termen folosit de cinci ori in Noul Testament este Apocalipsis, care se poate traduce prin dezvelire, descoperire. Inca o data, accentul este pus pe maretia si splendoarea si slava in care va reveni Domnul: 1 Corinteni 1:7; 2 Tesaloniceni 1:7; 1 Petru 1:7, 13; 4:13.

7. Tot de sapte ori este folosit si termenul Epifaneia, tradus prin Aratarea. Si acest cuvint face aluzie la impresia deosebita pe care ne-o va face Domnul cind va reveni in slava Sa vesnica: 2 Tesaloniceni 2:8; 1 Timotei 6:14; 2 Timotei 4:1, 8; Tit 2:13.

8. Noul Testament mai foloseste si termenul Faneroo, tradus tot prin Aratarea. Accentul este pus de data aceasta pe surpriza produsa asupra oamenilor de revenirea Domnului Isus: Coloseni 3:4; 1 Petru 5:4; 1 Ioan 2:28; 3:2.

O examinare atenta a modului in care sint folositi acesti opt termeni ne va duce la concluzia ca Noul Testament ii aplica frecvent pe unii in locul celorlalti. De exemplu, in Matei 24, ucenicii Il intreaba pe Domnul Isus despre parusia si despre  sfirsitul tuturor lucrurilor; in versetul sase Domnul Isus le spune ca n-a venit inca telos, sfirsitul; in versetul 14 Domnul le spune: “Atunci va veni sfirsitul” (telos), in versetul 27 Isus vorbeste iarasi despre parusia, iar in versetul 30 El spune ca oamenii Il vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului; in versetul 36 pomeneste despre ziua aceea, iar in versetul 44 El spune: “Fiul omului va veni in ceasul in care nu va ginditi”. Cu alte cuvinte, in aceasta singura luare de cuvint a Domnului gasim folositi impreuna termenii parusia, telos, venirea. La fel este si in pasajul din 1 Corinteni 1:7,8. Acolo sint folositi cu acelasi sens termenii aratarea, sfirsitul si venirea Domnului nostru Isus Hristos. 

In textul de la 1 Tesaloniceni 4:13 – 5:4 termenul venirea Domnului este folosit impreuna cu ziua aceea. Un alt text in care putem vedea aceasta ingemanare de termeni este si capitolul 3 din cea de a doua epistola a lui Petru .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s